Herkennen, documenteren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld bij volwassenen en ouderen

datum 19 juni 2012
tijd 9.30 - 17.15 uur
locatie Nederlands Forensisch Instituut, Den Haag
onderwerp De rol van de professional bij (het bespreekbaar maken van) huiselijk geweld bij volwassenen en ouderen
accreditatie status Accreditatie aangevraagd

De bijeenkomst gaat in op de rol van de professional bij (het bespreekbaar maken van) huiselijk geweld bij volwassenen en ouderen. Informatie en programma vindt u in deze pdf.

Aanmelden kan via deze pdf.

De bijeenkomst is bedoeld voor huisartsen, SEH- artsen, vertrouwensartsen en
specialisten ouderenzorg. Kosten: € 295

De KNMG is niet bij de organisatie van de bijeenkomst betrokken. Wel vestigen wij hierop de aandacht vanwege de recent verschenen KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd