KNMG over verticale integratie: wettelijke waarborgen noodzakelijk

Naar aanleiding van enkele recente gevallen waarin zorgverzekeraars en zorginstellingen bijna of daadwerkelijk samengingen (“verticale integratie”), is veel commotie ontstaan, ook in het parlement.
De te leveren zorg wordt vastgesteld via zorgcontractering in onderhandeling tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Bij de zorgcontractering streven zorgverzekeraars naar een zo groot mogelijke doelmatigheid, en zorgaanbieders naar een zo groot mogelijke capaciteit en kwaliteit van zorg. Er is sprake van een dynamisch evenwicht tussen maximalisatie van de doelmatigheid (verzekeraars) en maximalisatie van de capaciteit en kwaliteit (aanbieders). Daarbij vormt de verzekeraar de countervailing power tegen de zorgaanbieder, en de zorgaanbieder vormt de countervailing power tegen de verzekeraar. Als een van deze countervailing powers verzwakt of wegvalt raakt dit dynamisch evenwicht verstoord.
Als we kijken naar de omvang van zorgaanbieders en zorgverzekeraars in Nederland, kan er eigenlijk geen sprake zijn van een gelijkwaardige fusie tussen een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar. De zorgaanbieder wordt qua macht en invloed altijd de ondergeschikte partij. Wat betekent dit voor fusies tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders? De countervailing power van de zorgaanbieder tegen het doelmatigheidsstreven van de verzekeraar valt weg. Kunnen zorgaanbieders en patiënten er dan op vertrouwen dat de verzekeraar bereid is om over haar eigen belang heen te stappen en de zorg met het oog op het algemeen belang te organiseren? De KNMG denkt van niet, omdat de prikkels in het zorgstelsel richting zorgverzekeraars gericht zijn op maximalisatie van de doelmatigheid. De KNMG vindt daarom dat er wettelijke waarborgen moeten komen voor de toegankelijkheid, keuzevrijheid, kwaliteit en privacy in geval van verticale integratie. Zulke waarborgen ontbreken nu, en daarom zijn fusies tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders onverantwoord. Niet omdat ze altijd slecht zullen uitpakken, maar omdat patiënten en verzekerden ernstig gedupeerd kunnen worden als de beantwoording van de bovenstaande vragen aan de vrije markt, c.q. de visie van de zorgverzekeraar, wordt overgelaten. De KNMG heeft dit in een brief van 9 juni 2009 verwoord aan de Minsiter van VWS.


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd