Standpunt: rol arts bij zelfgekozen levenseinde

Terug naar overzicht KNMG vooruitblik 2011

De KNMG stelde in 2010 een conceptstandpunt op over de rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde. Hiermee wil de KNMG de mogelijkheden en grenzen om euthanasie toe te passen verduidelijken. Het uitgangspunt daarbij blijft dat elke art zelf bepaalt of hij euthanasie wil toepassen of niet. 

Standpunt: rol arts bij zelfgekozen levenseinde

De KNMG verwerkt begin 2011 de uitkomsten van een ledenraadpleging in het definitieve standpunt. De artsenfederatie zal de mening van de medische beroepsgroep laten doorklinken in het politieke en maatschappelijke debat. Want de maatschappij lijkt steeds meer uit te gaan van een ‘recht op euthanasie’. Dit wordt gevoed door acties zoals die van het burgerinitiatief Uit Vrije Wil, dat in de eerste maanden van 2011 met een wetsinitiatief komt. 

Ook zal de KNMG actief inzetten op goede voorlichting onder artsen over de grenzen en mogelijkheden van euthanasie zoals deze zijn vastgelegd in het standpunt. Discussieavonden in de regio maken hier onderdeel van uit.

Zie ook:


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd