Geregistreerde artsen die zich willen specialiseren

Hebt u uw specialistenopleiding in het buitenland behaald en wilt u als specialist in Nederland gaan werken, dan moet u allereerst een registratie als arts aanvragen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de zogenaamde BIG-registratie. Hiervoor dient u contact op te nemen met:

BIG-register
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
tel: 070-3406200
www.bigregister.nl

Nadat een BIG-registratie is verkregen, kunt u bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) per e-mail (registratie@fed.knmg.nl) of per brief een aanvraag indienen voor een registratie als specialist.

Bureau Registratiecommissies
afdeling buitenslands gediplomeerden
Postbus 20053
3502 LB Utrecht

In uw e-mail dient u de volgende gegevens te vermelden:

 • uw volledige naam
 • uw nationaliteit/verblijfsrecht
 • uw woonadres
 • uw geboortedatum
 • uw geboorteplaats
 • het specialisme dat u hebt behaald
 • het land waar het specialisme is behaald

De registratiecommissie zendt u vervolgens een aanvraagformulier en acceptgiro. Hierna dient u binnen 4 weken uw aanvraag te completeren. Een complete aanvraag bestaat uit:

 1. Het volledig ingevulde en ondertekend aanvraagformulier;
 2. Een gewaarmerkte kopie (origineel waarmerk) van uw specialistencertificaat. Een kopie kan worden gewaarmerkt óf door de instantie die uw specialistencertificaat heeft afgegeven óf door een Nederlandse notaris. De waarmerk mag niet ouder zijn dan drie maanden;
 3. Een originele verklaring, afgegeven door de bevoegde autoriteit in het land waar u het specialisme hebt behaald, waaruit blijkt dat uw registratie als specialist nog steeds geldig is (certificate of good standing). Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden;
 4. Een kopie van het overzicht van de registratiegegevens van het BIG-register. Het betreft hier de bijlage die u van het BIG-register hebt ontvangen;
 5. Het registratietarief.

De registratiecommissie kan nadere informatie of aanvullende stukken opvragen, bijvoorbeeld:

 • het officiële curriculum van uw specialistenopleiding
 • originele verklaring(en) van uw werkgever(s)
 • een conformiteitsverklaring
 • bewijs van uw nationaliteit/verblijfsrecht

Als uw aanvraag compleet is, zal de registratiecommissie binnen acht weken een besluit nemen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, afdeling buitenslands gediplomeerden.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd