Vervolgopleidingen

Er is verschil tussen ‘erkende vervolgopleidingen’ en ‘niet-erkende’ vervolgopleidingen. Wettelijk erkende opleidingen, op grond van de Wet BIG en de Regeling Specialisten Geneeskunst, worden ook wel specialistische vervolgopleidingen genoemd en staan onder toezicht van twee KNMG-organen. Zij houden in de gaten wie welke opleiding volgt, of de arts-assistent in opleiding aan alle eisen voldoet om de titel te mogen voeren en ook in de toekomst te mogen behouden. Meer informatie vind je op KNMG Opleiding en Registratie.

Aan de linkerkant van deze pagina staan alle medische vervolgopleidingen, ontdek wat de mogelijkheden zijn!


Erkende specialistische vervolgopleidingen

Er zijn drie categorieën erkende specialistische medische vervolgopleidingen, dat zijn de opleidingen tot:

  • medisch specialist 
  • sociaal geneeskundige
  • huisarts, arts voor verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde

Alle opleidingen worden erkend door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)

De medische vervolgopleidingen zijn in beweging. Uiterlijk in 2015 worden alle aios aantoonbaar opgeleid in de CanMEDS-competenties. Project MMV bevordert de implementatie van het competentiegericht opleiden en geeft antwoord op 'wat betekent het voor jou en hoe neem je regie over je opleiding?'

Titels
De titel die je krijgt na het afronden van een medische vervolgopleiding die erkend is bij een van de drie KNMG-registratiecommissies is wettelijk beschermd. 

De titel SEH-arts is een profielstatus. Er bestaan ook profielopleidingen van twee jaar binnen het specialisme van vier jaar arts Maatschappij en Gezondheid. Indien je binnen vijf jaar een tweede profielopleiding doet KAN dat leiden tot een registratie als arts M&G. Meer daarover lees je op KNMG Opleiding en Registratie.

Subspecialiseren
Binnen een aantal medische specialismen kun je je verder specialiseren op een bepaald aandachtsgebied. De oncologie (binnen de interne geneeskunde), de vaatchirurgie (binnen de chirurgie) en de neuro-opthalmologie (binnen de oogheelkunde) zijn daar voorbeelden van. In het laatste deel van de opleiding besteed je dan extra aandacht aan dit gebied. Meer informatie hierover vind je bij de wetenschappelijke verenigingen. Deze verenigingen zorgen ook voor je subregistratie.


Niet-erkende vervolgopleidingen

De niet-erkende vervolgopleidingen, ook wel niet-specialistische vervolgopleidingen genoemd, staan niet onder controle van een KNMG-college. Dat wil niet zeggen dat deze opleidingen van minder kwaliteit zijn. Er is voor deze opleidingen geen centraal contactadres. Omdat deze opleidingen nog niet erkend zijn betaal je een deel van de studie zelf.

Een bijzondere specialistische opleiding is de opleiding tot kaakchirurg. De organisatie die zorg draagt voor die registratie is de NMT, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.


Andere mogelijkheden

Weet je nog niet of je een medische vervolgopleiding wilt doen of voor welke opleiding je wilt kiezen? Je kunt ook in hele andere functies aan de slag. Als beleidsmedewerker, onderzoeker of een managementfunctie.


Aan de linkerkant van deze pagina staan alle medische vervolgopleidingen, ontdek wat de mogelijkheden zijn!

Zie ook:

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd