Anesthesiologie

Het beroep

Anesthesiologie is ontstaan uit de behoefte om patiënten pijnlijke behandelingen te kunnen laten ondergaan met een aanvaardbaar medisch risico. Als anesthesioloog verzorg je voor de operatieve ingreep de verdoving. Tijdens deze ingreep houd je de vitale lichaamsfuncties in de gaten en na de operatie op de verkoeverkamer.

Maar de anesthesioloog houdt zich ook voor de operatie met de patiënt bezig. Tijdens een poliklinisch consult stelt hij of zij vast of de conditie van de patiënt de ingreep toelaat. Pijnbestrijding maakt inmiddels ook deel uit van het takenpakket en wordt zowel poliklinisch als klinisch uitgevoerd. Doordat je veel moet samenwerken met bijvoorbeeld chirurgen en ok-assistenten zijn, naast kennis en technische vaardigheden, communicatieve vaardigheden van groot belang.

Opleiding

Tijdens de opleiding verleent de aios pre-, per- en postoperatieve anesthesiologische zorg bij operatieve en diagnostische ingrepen. De opleding behelst tevens een stage van 3 maanden pijnbehandeling bij patiënten met chronische en acute pijn.

Medisch profielenboek

Het Medisch profielenboek bevat informatie over de dagelijkse praktijk van artsen uit de medische specialismen. In het onderdeel anesthesiologie geven artsen aan hoe hun keuzeproces is verlopen en hoe tevreden zij hiermee zijn. Verder lees je hoe deze groep artsen hun werk beleven en waarderen. Lees meer >

Meer informatie

Lees ook:

Datum   Titel
06-04-2016 Boek: De stadsbedwelmers
30-03-2016 Pascal Ramsodit, aios anesthesiologie
15-02-2016 Tergooi vervolgd na val van operatietafel
05-02-2016 Duitse arts beschrijft asielleed in Facebook-brief
22-12-2015 Anesthesiologie ‘zit niet te wachten’ op medisch hulpverlener
18-12-2015 Instemming minister met Verzamelbesluit College Geneeskundige Specialismen (CGS)
16-12-2015 Meeste anesthesiologen gebruiken medische apps
26-08-2015 Maartenskliniek meet individuele prestaties
12-08-2015 Blog Avin - Penis-ebola
11-08-2015 Anesthesioloog meermaals in de fout

Regelgeving

Meer informatie over de inhoud van de opleiding, het opleidingsschema, opleidingslocaties en besluiten (informatie afkomstig van KNMG Opleiding & Registratie)

Aanmelden als aios

Aanmelden als aios verloopt via MijnRGS

Individualisering opleidingsduur (vrijstelling)

Met ingang van 1 juli 2014 is er meer mogelijk om de duur van de opleiding af te stemmen op de individuele aios. Op die datum treedt voor medisch specialisten in opleiding de nieuwe regelgeving voor individualisering van de opleidingsduur in werking. Deze regeling vervangt de vrijstellingsregeling.

Regelgeving

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft een overzicht van alle regelgeving voor het specialisme anesthesiologie. Dit bevat o.a.:

 • Kaderbesluit
 • Specifiek besluit
 • Opleidingsplan
 • Oude regelgeving

Formulieren

 • Jaarlijkse beoordeling van de aios door de opleider en zijn medewerkers nadat de vereiste voortgangsgesprekken hebben plaatsgevonden.

  De aios moet deze formulieren zelf in zijn/haar portfolio bewaren. Als er twijfel bestaat of de aios geschikt en/of in staat is de opleiding voort te zetten, moet het A/B formulier wèl aan de RGS worden opgestuurd.

 • Formulier voor driemaandelijkse voortgangsgesprekken tussen aios en opleider.

  Voortgangsgesprekken zijn verplicht in het eerste jaar van de opleiding.

  Dit formulier vervangt niet het A/B-formulier.

 • De eindverklaring die tegen het einde van de opleiding door de eindbeoordelend opleider wordt opgesteld waarmee de aios registratie als medisch specialist bij de RGS kan aanvragen.

Zie ook:

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd