Heelkunde (chirurgie)

Het beroep

Heelkunde behoort tot de snijdende specialismen, en algemene chirurgie vormt de kern van de snijdende specialismen. Heelkunde houdt zich bezig met gelokaliseerde ziektes, verwondingen, gezwellen, misvormingen of andere afwijkingen die voor een lokale therapie toegankelijk zijn. De enorme ontwikkelingen op het gebied van de heelkunde maken het onmogelijk dat iedere chirurg het hele scala van de heelkunde volledig beheerst. Er worden daarom verschillende aandachtsgebieden onderscheiden, zoals kinderchirurgie, gastro-intestinale chirurgie, longchirurgie, traumachirurgie, oncologische chirurgie  en vaatchirurgie. Na de opleiding is een aios opgeleid tot één van deze gedifferentieerde chirurgen. Essentiële eigenschappen voor een goede chirurg zijn handvaardigheid en stressbestendigheid. Ook moet hij/zij snel beslissingen kunnen nemen, overzicht houden, samenwerken en bereid zijn rekening te houden met de grenzen van zijn/haar kunnen. Hét grote misverstand is dat chirurgen alleen maar opereren; diagnostiek, preoperatieve evaluatie, postoperatieve zorg en follow-up maken een belangrijk deel uit van de werkzaamheden van een chirurg.

Opleiding

Tijdens de opleiding moet de aios kennis en praktische ervaring verkrijgen in de basis van het heelkundig handelen, diagnostiek, niet-operatieve en operatieve behandeling, post-operatieve zorg (inclusief de complicaties), leer van de apparaten, fysiotherapie, revalidatiegeneeskunde en de problemen rond werkhervatting. Gedurende de zesjarige opleiding doorloop je verschillende stages in vakgebieden zoals gastro-intestinale chirurgie, oncologische chirurgie, vaatchirurgie, traumatologie, longchirurgie en kinderchirurgie. Daarnaast heb je ook een aparte Spoedeisende Hulp en IC-stage. Gedurende de laatste twee jaar van je opleiding kies je een bepaalde differentiatierichting, zodat je uiteindelijk dus bent opgeleid tot medisch specialist in een van de genoemde chirurgische subspecialismen.

Duur

De opleiding tot chirurg duurt 6 jaar, waarvan 4 jaar algemene chirurgie. De laatste 2 jaar zijn gericht op één van de deelgebieden van de heelkunde: gastro-intestinale chirurgie, traumatologie, kinderchirurgie, vaatchirurgie of chirurgische oncologie. Binnen de differentiatie chirurgische oncologie is het mogelijk om 1 jaar te differentiëren in de longchirurgie.

Aantal opleidingsplaatsen

Er zijn een wisselend aantal opleidingsplaatsen per jaar.

Medisch profielenboek

Het Medisch profielenboek bevat informatie over de dagelijkse praktijk van artsen uit de medische specialismen. In het onderdeel heelkunde geven artsen aan hoe hun keuzeproces is verlopen en hoe tevreden zij hiermee zijn. Verder lees je hoe deze groep artsen hun werk beleven en waarderen. Lees meer >

Meer informatie

Lees ook:

Datum   Titel
19-05-2016 Film Heelkunde online: nu korte films over (bijna) alle specialismen
02-05-2016 Beroepskeuze: Heelkunde
11-04-2016 Nieuwe aanpak reconstructie slokdarm
24-03-2016 ‘Wonderchirurg’ per direct ontslagen
23-03-2016 Toch niet de schildklier
15-02-2016 Tergooi vervolgd na val van operatietafel
05-02-2016 Wonderchirurg valt door de mand
04-01-2016 Blog Roselin - Puur vakmanschap
17-12-2015 Chirurg blijft geschrapt na Britse maatregel
15-12-2015 Maagkankeroperatie niet overal goed doorverwezen

Regelgeving

Meer informatie over de inhoud van de opleiding, het opleidingsschema, opleidingslocaties en besluiten (informatie afkomstig van KNMG Opleiding & Registratie)

Aanmelden als aios

Aanmelden als aios verloopt via MijnRGS

Individualisering opleidingsduur (vrijstelling)

Met ingang van 1 juli 2014 is er meer mogelijk om de duur van de opleiding af te stemmen op de individuele aios. Op die datum treedt voor medisch specialisten in opleiding de nieuwe regelgeving voor individualisering van de opleidingsduur in werking. Deze regeling vervangt de vrijstellingsregeling.

Regelgeving

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft een overzicht van alle regelgeving voor het specialisme heelkunde. Dit bevat o.a.:

Formulieren

  • Jaarlijkse beoordeling van de aios door de opleider en zijn medewerkers nadat de vereiste voortgangsgesprekken hebben plaatsgevonden.

    De aios moet deze formulieren zelf in zijn/haar portfolio bewaren. Als er twijfel bestaat of de aios geschikt en/of in staat is de opleiding voort te zetten, moet het A/B formulier wèl aan de RGS worden opgestuurd.

  • Formulier voor driemaandelijkse voortgangsgesprekken tussen aios en opleider.

    Voortgangsgesprekken zijn verplicht in het eerste jaar van de opleiding.

    Dit formulier vervangt niet het A/B-formulier.

  • De eindverklaring die tegen het einde van de opleiding door de eindbeoordelend opleider wordt opgesteld waarmee de aios registratie als medisch specialist bij de RGS kan aanvragen.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd