Nucleaire geneeskunde

Het beroep

Als nucleair geneeskundige breng je ziekteprocessen op moleculair niveau in beeld. Je houdt je bezig met diagnostische en therapeutische toepassing van radiofarmaca (radioactief gemerkte stoffen) met inbegrip van indicatiestelling, dosimetrie, stralingshygiëne, klinische begeleiding van de patiënt en de bijbehorende verslaglegging. Het vak is daarmee een mooie combinatie tussen beeldvorming en behandeling. Je hebt veel contact met andere specialismen, maar een beperkt patiëntencontact. De nucleair geneeskundige beschikt over de expertise om per indicatie het juiste radiofarmacon te kiezen, te doseren en toe te passen.

Opleiding

De aios dient zich te verdiepen in de basisvakken radiobiologie, radiofarmacie, radiochemie, radiofysica en instrumentatie. Er is 6 weken ingeruimd voor een stage radiofarmacie en in vitro technieken. Tijdens de opleiding dienen er ten minste 2500 zelfstandig uitgevoerde verrichtingen te zijn uitgevoerd. Erkende stageplaatsen zijn het Nederlands Kanker Instituut (Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis) te Amsterdam en het Spaarne ziekenhuis te Haarlem. De aios dient in de loop van de opleiding minimaal een voordracht te houden of een wetenschappelijk artikel te publiceren.

Zeer waarschijnlijk wordt de opleiding per 1-7-2015 gefuseerd met de opleiding tot radioloog. Na een gemeenschappelijk deel van 2 ½ jaar volgt een tweede deel van 2 ½ jaar. Eén jaar hiervan wordt in stages besteed aan algemene radiologie en een deel dat varieert van 6 tot 18 maanden aan een differentiatie. De differentiaties zijn: abdominale, cardiothoracale, interventie-, kinder-, mammo-, muskuloskeletale, neuro/hoofd-hals en nucleaire radiologie. Het is mogelijk twee differentiaties te combineren.

Duur

De opleiding duurt 4 jaar, waarvan 1 jaar interne geneeskunde, 0.5 jaar radiologie en 2.5 jaar nucleaire geneeskunde.

Aantal opleidingsplaatsen

Er zijn 12 plekken per jaar.

Locaties

Medisch profielenboek

Het Medisch profielenboek bevat informatie over de dagelijkse praktijk van artsen uit de medische specialismen. In het onderdeel nucleaire geneeskunde geven artsen aan hoe hun keuzeproces is verlopen en hoe tevreden zij hiermee zijn. Verder lees je hoe deze groep artsen hun werk beleven en waarderen. Lees meer >

Meer informatie

Lees ook:

Datum   Titel
10-06-2015 Radiologie en nucleaire geneeskunde fuseren
05-06-2014 Nieuw contract productie isotopen Petten
09-10-2013 Complicatieregistratie moet uniform zijn
28-08-2013 Nascholing huisartsen in borstkankerziekenhuis
20-02-2013 Fusie opleiding radioloog en nucleair geneeskundige
10-10-2012 ‘Van de schoonheid krijg ik geen genoeg’
07-09-2012 Haal dure geneesmiddelen uit basispakket
05-07-2012 Werkgroep: ‘Laat aios eigen bijdrage betalen’ (5)
13-05-2011 Normale werktijden en ruimte voor onderzoek
13-05-2011 Zoekplaatje - Hoofdpijnklachten

Regelgeving

Meer informatie over de inhoud van de opleiding, het opleidingsschema, opleidingslocaties en besluiten (informatie afkomstig van KNMG Opleiding & Registratie).

Aanmelden als aios

Aanmelden als aios verloopt via MijnRGS

Individualisering opleidingsduur (vrijstelling)

Met ingang van 1 juli 2014 is er meer mogelijk om de duur van de opleiding af te stemmen op de individuele aios. Op die datum treedt voor medisch specialisten in opleiding de nieuwe regelgeving voor individualisering van de opleidingsduur in werking. Deze regeling vervangt de vrijstellingsregeling.

Regelgeving

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft een overzicht van alle regelgeving voor het specialisme nucleaire geneeskunde. Dit bevat o.a.:

Formulieren

  • Jaarlijkse beoordeling van de aios door de opleider en zijn medewerkers nadat de vereiste voortgangsgesprekken hebben plaatsgevonden.

    De aios moet deze formulieren zelf in zijn/haar portfolio bewaren. Als er twijfel bestaat of de aios geschikt en/of in staat is de opleiding voort te zetten, moet het A/B formulier wèl aan de RGS worden opgestuurd.

  • Formulier voor driemaandelijkse voortgangsgesprekken tussen aios en opleider.

    Voortgangsgesprekken zijn verplicht in het eerste jaar van de opleiding.

    Dit formulier vervangt niet het A/B-formulier.

  • De eindverklaring die tegen het einde van de opleiding door de eindbeoordelend opleider wordt opgesteld waarmee de aios registratie als medisch specialist bij de RGS kan aanvragen.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd