Radiotherapie

Het beroep

Een radiotherapeut is een medisch specialist die patiënten met ioniserende straling behandelt. Meestal gaat het om patiënten met kanker, maar een enkele keer worden ook goedaardige aandoeningen bestraald. Radiotherapie is een klinisch vak met technische aspecten. Patiënten worden meestal poliklinisch behandeld en de radiotherapeut ziet de patiënt gedurende de behandeling, die varieert van één tot zeven weken, elke week. Het zijn vaak wel ernstig zieke mensen, en daar moet je mee om kunnen gaan. Het is tevens een multidisciplinair vak, omdat in bijna alle andere specialismen patiënten met kanker voorkomen. Goede contactuele eigenschappen en interesse in techniek en natuurkunde zijn daarom uitermate van belang voor de radiotherapeut.

Opleiding

Tijdens de opleiding dient de assistent kennis nemen van de fysica van ioniserende stralen, stralingsreacties, tijd/dosis relatie bij fractionering en de (contra)indicaties voor behandeling. Hiernaast dient hij/zij kennis te nemen van het gedrag van tumoren en de reacties welke teweeg gebracht kunnen worden door straling, zowel in normaal als pathologisch weefsel, het opmaken en uitvoeren van bestralingsplannen voor Ortho- en megavoltapparatuur bij stationaire en bewegende bundels of combinaties daarvan, het werken met open en gesloten bronnen en het begeleiden van bestraalde patiënten. De assistent moet tenminste eenmaal een voordracht houden of een wetenschappelijk artikel publiceren en een internationaal congres bijwonen.

Duur

De opleiding duurt 5 jaar. Van deze 5 jaar is de aios maximaal 1¼ jaar niet werkzaam binnen de radiotherapie; 6 maanden klinische stage interne geneeskunde of heelkunde, 3 tot 6 maanden vrije stage (oncologie, pathologie, radiologie of nucleaire geneeskunde) en maximaal 3 maanden stage beeldvorming.

Aantal opleidingsplaatsen

Er zijn 17 plekken per jaar.

Locaties

Medisch profielenboek

Het Medisch profielenboek bevat informatie over de dagelijkse praktijk van artsen uit de medische specialismen. In het onderdeel radiotherapie geven artsen aan hoe hun keuzeproces is verlopen en hoe tevreden zij hiermee zijn. Verder lees je hoe deze groep artsen hun werk beleven en waarderen. Lees meer >

Meer informatie

Lees ook:

Datum   Titel
12-04-2016 Geen radiotherapie in Oeganda e.o.
10-02-2016 De opmars van technische geneeskunde
30-01-2016 Minder bijwerkingen door protonentherapie bij medulloblastoom
19-01-2016 Vleugel Antoni van Leeuwenhoek ontruimd na brand
24-10-2015 Bestralingen prostaatkanker bijna gehalveerd
06-10-2015 Boek: De wetenschappelijke ontwikkelingen in de radiologie en radiotherapie binnen de geneeskunde in Nederland
08-12-2014 Okselkliertoilet meestal niet meer nodig
20-11-2014 Nieuwe film beroepskeuze online: radiotherapie en oncologie
03-09-2014 Hogere mortaliteit bij unilaterale mastectomie
28-04-2014 Patiënten dik tevreden over radiotherapie

Regelgeving

Meer informatie over de inhoud van de opleiding, het opleidingsschema, opleidingslocaties en besluiten (informatie afkomstig van KNMG Opleiding & Registratie).

Aanmelden als aios

Aanmelden als aios verloopt via MijnRGS

Individualisering opleidingsduur (vrijstelling)

Met ingang van 1 juli 2014 is er meer mogelijk om de duur van de opleiding af te stemmen op de individuele aios. Op die datum treedt voor medisch specialisten in opleiding de nieuwe regelgeving voor individualisering van de opleidingsduur in werking. Deze regeling vervangt de vrijstellingsregeling.

Regelgeving

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft een overzicht van alle regelgeving voor het specialisme radiotherapie. Dit bevat o.a.:

Formulieren

  • Jaarlijkse beoordeling van de aios door de opleider en zijn medewerkers nadat de vereiste voortgangsgesprekken hebben plaatsgevonden.

    De aios moet deze formulieren zelf in zijn/haar portfolio bewaren. Als er twijfel bestaat of de aios geschikt en/of in staat is de opleiding voort te zetten, moet het A/B formulier wèl aan de RGS worden opgestuurd.

  • Formulier voor driemaandelijkse voortgangsgesprekken tussen aios en opleider.

    Voortgangsgesprekken zijn verplicht in het eerste jaar van de opleiding.

    Dit formulier vervangt niet het A/B-formulier.

  • De eindverklaring die tegen het einde van de opleiding door de eindbeoordelend opleider wordt opgesteld waarmee de aios registratie als medisch specialist bij de RGS kan aanvragen.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd