Reumatologie

Het beroep

De reumatoloog houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van ziektebeelden waarbij gewrichten, botten of spieren betrokken zijn. Als reumatoloog zie je patiënten van alle leeftijden met voornamelijk gewrichtsontstekingen, auto-immuunziekten, degeneratieve gewrichtsafwijkingen, niet-traumatische algemene of lokale pijn in het bewegingsapparaat (bij bijvoorbeeld reumatoide artritis, lupus erythematodes, artrose en jicht) of stofwisselingsziekten die leiden tot afwijkingen in gewricht of bot. Als reumatoloog ben je in staat synoviaal vocht te analyseren, rontgen foto's te beoordelen en echografie van de gewrichten te verrichten. Je bent vaak langdurig bij een patiënt betrokken en kunt zodoende de behandeling(en) individueel aanpassen. Daarbij dien je goed samen te kunnen werken met andere specialismen zoals huisartsen, orthopedisch chirurg en paramedici, vanwege het chronische, complexe en vaak ernstige karakter van de aandoeningen.

Opleiding

Tijdens de opleiding tot reumatoloog zal, naast de beginselen van de interne geneeskunde, aandacht worden besteed aan de volgende onderdelen: basisactiviteiten in de reumatologie, de nieuwe poliklinische patiënt, de nieuwe poliklinische patiënt, poliklinische begeleiding patiënt met chronische reumatische ziekte, poliklinische begeleiding patiënt met chronische reumatische ziekte, de spoedpatiënt, het intercollegiaal consult, de second opinion, zorg in een specifieke setting, klinische zorg en kennis en wetenschap. Hiernaast doe je groot deel van vervolgdiagnostiek zelf, zoals o.a. gewrichtspuncties, beoordelen synoviaalvocht op kristallen en beoordelen van röntgenfoto’s.

Duur

De opleiding duurt zes jaar, waarvan drie jaar interne geneeskunde en drie jaar reumatologie.

Aantal opleidingsplaatsen

Er zijn 19 plekken per jaar.

Locaties

Medisch profielenboek

Het Medisch profielenboek bevat informatie over de dagelijkse praktijk van artsen uit de medische specialismen. In het onderdeel reumatologie geven artsen aan hoe hun keuzeproces is verlopen en hoe tevreden zij hiermee zijn. Verder lees je hoe deze groep artsen hun werk beleven en waarderen. Lees meer >

Meer informatie 

Lees ook:

Datum   Titel
02-05-2016 Capaciteitsplan: ‘Weer 15 procent minder aiossen’
29-02-2016 Kinderarts voor erfelijke en aangeboren aandoeningen
10-06-2015 Switchen naar biosimilar ligt nog gevoelig
04-06-2015 Goed luisteren, onderzoeken en puzzelen
01-06-2015 Omzetten naar biosimilar controversieel
06-03-2015 Jichtmiddel eindelijk vergoed
03-11-2014 Europese regels belemmeren onderzoek
19-09-2014 Gedoe over reumatologie in Admiraal de Ruyter
25-03-2014 Tijd voor een nieuwe strategie - Anne Wennemers
21-03-2014 Reumatologen eisen vergoeding jichtmiddel

Regelgeving

Meer informatie over de inhoud van de opleiding, het opleidingsschema, opleidingslocaties en besluiten (informatie afkomstig van KNMG Opleiding & Registratie).

Aanmelden als aios

Aanmelden als aios verloopt via MijnRGS

Individualisering opleidingsduur (vrijstelling)

Met ingang van 1 juli 2014 is er meer mogelijk om de duur van de opleiding af te stemmen op de individuele aios. Op die datum treedt voor medisch specialisten in opleiding de nieuwe regelgeving voor individualisering van de opleidingsduur in werking. Deze regeling vervangt de vrijstellingsregeling.

Regelgeving

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft een overzicht van alle regelgeving voor het specialisme reumatologie. Dit bevat o.a.:

Formulieren

  • Jaarlijkse beoordeling van de aios door de opleider en zijn medewerkers nadat de vereiste voortgangsgesprekken hebben plaatsgevonden.

    De aios moet deze formulieren zelf in zijn/haar portfolio bewaren. Als er twijfel bestaat of de aios geschikt en/of in staat is de opleiding voort te zetten, moet het A/B formulier wèl aan de RGS worden opgestuurd.

  • Formulier voor driemaandelijkse voortgangsgesprekken tussen aios en opleider.

    Voortgangsgesprekken zijn verplicht in het eerste jaar van de opleiding.

    Dit formulier vervangt niet het A/B-formulier.

  • De eindverklaring die tegen het einde van de opleiding door de eindbeoordelend opleider wordt opgesteld waarmee de aios registratie als medisch specialist bij de RGS kan aanvragen.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd