17 oktober 2011

Onzeker over euthanasieverzoek

Vraag

Huisarts: Een patiënt van mij heeft verzocht om euthanasie. Ik zit hiermee in mijn maag en loop tegen een aantal vragen aan. Wat is wijsheid? Kan ik de SCEN-arts bellen?

Antwoord

Een concreet verzoek om euthanasie krijgen de meeste artsen niet vaak. Dit gaat dan ook vaak gepaard met vragen over de procedure, de criteria die gelden en de beste aanpak. Ook komen er persoonlijke vragen bij kijken: wilt u meewerken en waar ligt voor u de grens?

Bespreek uw dilemma, vragen of onzekerheden eerst met een collega. Zo’n gesprek kan uw eigen inzichten aanscherpen en u helpen uw mening te bepalen. Kies daar een rustig moment voor uit. Heeft u een vraag over palliatieve zorg, dan kunt u ook een consultatieteam palliatieve zorg raadplegen. 

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland

Steun of advies

Houdt u twijfel of onzekerheden, dan kunt u de SCEN-arts om steun of advies vragen. Steun verlenen in dit proces is een belangrijke taak van SCEN-artsen (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland).

Een SCEN-arts kan u ondersteunen in het bepalen of het lijden van de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos is, of (nog) niet. Een schematische analyse helpt om het lijden van de patiënt inzichtelijk te maken (zie pagina 58 van het KNMG-standpunt De Rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde).

Soms brengt de SCEN-arts ook een bezoek aan de patiënt. Maakt u de patiënt dan direct duidelijk dat het niet gaat om een formele consultatie voor de uitvoering van euthanasie, maar om een voorfase: het verlenen van steun aan u als arts om uw gedachten te bepalen over het verzoek. 

Consultatie

Bent u in principe voornemens de euthanasie uit te voeren, dan vraagt u bij voorkeur de SCEN-arts om een formele consultatie. Het is immers een wettelijke vereiste van de euthanasiewet om het verzoek te toetsen aan de zorgvuldigheidseisen. Tot aan dit moment heeft u de ruimte om op grond van persoonlijke afwegingen het verzoek niet in te willigen, maar het laten uitvoeren van een consultatie schept de verwachting bij de patiënt dat u de euthanasie wilt uitvoeren. Oordeelt de SCEN-arts dat aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan, dan is de ruimte voor de arts om het verzoek alsnog af te wijzen uitermate klein. 

  • Op www.scen.nl leest u alles over Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.

Praten over het overlijden 

Praten over het overlijden is niet makkelijk, maar heel belangrijk om misverstanden te voorkomen en een goede stervenszorg te kunnen geven. U vindt elf spelregels op www.knmg.nl/praten-over-overlijden. In het dossier levenseinde vindt u alle informatie en richtlijnen rond levenseinde bij elkaar. 


SCEN-arts: iets voor u?

Met de jaarlijkse stijging van euthanasiemeldingen neemt ook het beroep op SCEN-artsen toe. De KNMG zoekt huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten die ook als SCEN-arts aan de slag willen. Bent u geïnteresseerd, maar wilt u eerst eens een beter beeld krijgen van het werk als SCEN-arts? Raymond Sanders, districtscoördinator SCEN bij de KNMG, brengt u in contact met een SCEN-collega uit uw regio. (030) 282 32 68 (di-wo-do) / r.sanders@fed.knmg.nl.

Meer informatie over het werk, de benodigde competenties, accreditatie, training, bijeenkomsten en vergoedingen: www.knmg.nl/werken-als-scenarts.


Zie ook:

Vraag?

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd