13 augustus 2010

Beroepsgeheim tussen coassistenten onderling

Beroepsgeheim tussen coassistenten onderling

Vraag

Tijdens een bijeenkomst met tien andere coassistenten waarin we onze ervaringen als coassistent met elkaar delen, kregen we het over een patiënte van onze leeftijd. Bijna iedereen had al wel van deze patiënte gehoord, aangezien ze stervende was en van onze leeftijd, wat dus veel indruk maakt. Toen iemand vroeg hoe het met haar ging, vroeg iemand anders over wie het ging en toen is de naam van de patiënt genoemd tijdens dit overleg. Mijn vraag is nu of dit mag of niet?

Antwoord KNMG Artseninfolijn

Als de informatieuitwisseling niet gerelateerd is aan een behandeling dan bespreek je dergelijke ervaringen aan de hand van geanonimiseerde patiënten. Het noemen van de naam van de patiënt dient dan immers geen doel. Het gaat er dan om ervaringen te delen en dat is doorgaans goed mogelijk met anonieme gevallen.

Beroepsgeheim

Coassistenten hebben een beroepsgeheim dat is afgeleid van de arts. Bovendien hebben zij vaak een beroepsgeheim op grond van een overeenkomst die ze hebben getekend. Dit beroepsgeheim dient ook onderling te worden gerespecteerd.

Uitzondering

Alleen als er sprake is van een uitzondering op het beroepsgeheim mag de naam van de patiënt genoemd worden. Dat is bijvoorbeeld aan de orde indien alle beroepsbeoefenaren 'rechtstreeks betrokken' zijn bij de behandeling. Dat is vaak aan de orde bij bijvoorbeeld patiëntbesprekingen. Maar ook dan dient de privacy van de patiënt zoveel mogelijk gerespecteerd te worden


Zie ook:

  • Dossier Beroepsgeheim

Vraag?

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd