(Elektronisch) Dossier

Datum   Titel
20-11-2015   Mag een arts patiëntgegevens uitwisselen via WhatsApp?
13-10-2014   Moet ik meewerken aan IGZ-verzoek over klacht van patiënt?
02-05-2016   Heeft mijn patiënt recht op vernietiging van zijn dossier?
27-01-2014   "Dokter, u moet mijn buurman helpen"
31-03-2016   Wie heeft het gezag bij ondertoezichtstelling?
19-11-2012   Verantwoordelijkheden behandelend arts en collega bij collegiaal consult
15-10-2012   Medisch dossier van overleden kind overleggen aan politie?
17-09-2012   Kopie dossier bewaren na vertrek lastige patiënt uit huisartsenpraktijk?
26-06-2012   Mag een huisarts op verzoek van één gescheiden ouder de medische dossiers van kinderen overdragen aan een opvolger?
01-05-2012   Altijd toestemming vragen voor terugkoppeling aan huisarts?
29-02-2012   Medewerkingplicht inzage in patiëntendossiers door zorgverzekeraars bij materiële controle
02-05-2016   Hoe lang moet ik medische dossiers van patiënten bewaren?
19-02-2015   Informatie verstrekken aan de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens?
15-07-2015   eHealth en Informed Consent
15-08-2011   Beroepsgeheim: schenden als patiënt dreigement uit?
12-07-2011   Medisch dossier meegeven aan patiënt?
21-06-2011   Dubbele toestemming gescheiden ouders
01-06-2011   Mogen nabestaanden het obductieverslag inzien?
18-04-2011   Informatie van 'horen zeggen': een valkuil voor artsen
24-01-2011   Heeft de apotheker recht op medische informatie?
13-08-2010   Beroepsgeheim tussen coassistenten onderling
12-04-2016   Welke informatie mogen (gescheiden) ouders over hun kind(eren) ontvangen?
20-11-2003   Heeft een patiënt recht op inzage in/afschrift van het medisch dossier?
02-05-2016   Mag ik medische gegevens delen zonder toestemming van de patiënt?
19-11-2003   Mag de behandelend arts informatie verstrekken n.a.v. een verzoek van de medisch adviseur van een verzekeringsmaatschappij?
02-05-2016   Moet ik ingaan op het verzoek van een verzekeraar om informatie over een overleden patiënt?
14-04-2015   Mag ik nabestaanden inzage geven in medisch dossier?
26-09-2012   Welke vergoeding mag een arts berekenen voor een afschrift uit het medisch dossier?
30-11-2003   Patiënt verandert van huisarts. Zijn er richtlijnen voor het overdragen van een huisartsendossier?
19-03-2012   Mag een behandelend arts medische informatie verstrekken aan de advocaat van zijn patiënt?
10-05-2007   Mag ik informatie over lichamelijk letsel verstrekken aan politie?
28-01-2010   Vertegenwoordiging wilsonbekwame patiënt
05-10-2015   Kindermishandeling
28-01-2010   Informatie aan een zorgverzekeraar
08-03-2010   Vernietigen papieren dossier na opslag in elektronisch dossier?
18-06-2010   Kan de behandelend arts de 'Eigen Verklaring' voor het CBR mede invullen?
25-08-2005   Kunnen pleegouders toestemming geven voor de behandeling van een pleegkind?
06-05-2015   Uitwisseling medische gegevens per e-mail?
20-11-2003   Hoe lang blijft een schriftelijke machtiging tot het verstrekken van medische informatie geldig?
21-04-2011   Hoe zit het met het beroepsgeheim tegenover politie/justitie?

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd