Patiëntenorganisaties

De KNMG behartigt de belangen van artsen en studenten geneeskunde.
Een aantal belangrijke organisaties van en voor patiënten zijn hieronder opgesomd:


Zorgbelang Nederland

Website www.zorgbelang-nederland.nl
Telefoonnummer 0900 - 243 70  70

Op de website van Zorgbelang Nederland staat:
"In Nederland zijn 13 Zorgbelangorganisaties, die elk in hun eigen regio actief zijn. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio, geven informatie en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zorgbelang Nederland (voorheen LOREP) is de brancheorganisatie van de regionale Zorgbelangorganisaties."


Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

Website: www.npcf.nl
Telefoon: 030- 297 03 03

Zorglijn NPCF (voor patiënten): 030 - 291 67 77

Op de website van de NPCF staat:
"De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is een federatie van 25 patiënten- en consumentenorganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst."


Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad)

Website: www.cg-raad.nl
Telefoonnummer: 030 - 291 66 00

Op de website van de CG-raad staat:
"De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap. De CG-Raad vertegenwoordigt ruim honderzestig landelijke en regionale organisaties." 


Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)

Website: www.vsop.nl
Telefoonnummer: 035 - 603 40 40

Op de website van de VSOP staat:
"De VSOP is een samenwerkingsverband van momenteel ongeveer 65 patiëntenorganisaties, de meeste voor aandoeningen met een zeldzaam, genetisch en/of aangeboren karakter. De VSOP behartigt al ruim 30 jaar hun gezamenlijke belangen op het terrein van zeldzaamheid-gerelateerde problematiek, erfelijkheidsvraagstukken, ethiek, zwangerschap en biomedisch onderzoek.

De VSOP is er met name voor vragen en voorstellen van (patiënten) organisaties die samenhangen met het beleid op het terrein van zeldzame aandoeningen, erfelijkheidsvraagstukken of biomedisch onderzoek. Voor  meer persoonlijke vragen zullen we meestal moeten doorverwijzen naar andere organisaties."


Zorgkaart Nederland

Website www.zorgkaartnederland.nl

Op de website van Zorgkaart Nederland staat:
"ZorgkaartNederland biedt het meest complete en onafhankelijke overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Alles staat op één plek. Zorgconsumenten hoeven dus niet langer op verschillende websites te zoeken naar de zorg van uw keuze."Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd