Gedachten over Prinsjesdag

De ordening en financiering van de zorg en het beroepenstelsel moet eerst worden aangepast alvorens de zorg werkelijk blijvend doelmatig kan worden. Het lukt maar niet om die boodschap bij kabinet en minister over het voetlicht te krijgen. We bieden het nog maar weer eens opnieuw aan: Geachte minister, we willen gráág meedenken!

Lode wigersma, directeur Beleid en Advies, KNMG

19 september 2011 - Column van Lode Wigersma, directeur Beleid en Advies, KNMG.
N.b. Lode Wigersma is sinds 01-12-2014 niet meer werkzaam voor de KNMG.

Nu ik dit schrijf is het 12 september, ruim een week voor Prinsjesdag. Vroeger waren we in deze periode altijd in gespannen verwachting van de Rijksbegroting en de voornemens van het kabinet. Je wist misschien wel iets, maar het meeste was nog opgesloten in de papierberg die je een week later op je bureau kreeg.

Die papierberg kreeg de pers al een  paar dagen van te voren, maar dan wel met een ijzingwekkend embargo erop. En lekken naar de pers? Dat kwam je, als je de RVD mocht geloven, te staan op hel en verdoemenis, of wereldser varianten daarop. In de praktijk bleek dat mee te vallen. En dus werd er steeds vaker gelekt.

In reactie daarop kwam er een korte periode waarin de rijksbegroting pas op Prinsjesdag zelf vrijgegeven werd. Het lekken naar de media ging echter onverminderd door. Dit kabinet gooit het daarom over een andere boeg: volledige openheid over de begroting al vanaf de vrijdag vóór Prinsjesdag. Het is dus verleidelijk om van dit kabinet te zeggen dat het zeer transparant is. Toch weten we van andere politieke acties van deze regering dat dit niet altijd het geval is. Om een voorbeeld te noemen: Is de Afghanistan-missie nou wel of niet militair? En hoeveel geld gaat er eigenlijk naar Griekenland? 50, 100 of 150 miljard?

Maar, van “ons” departement Volksgezondheid, moet ik zeggen dat het zeer transparant is. Ik geloof niet dat onze minister nog geheimen voor ons heeft als het om haar beleid gaat. Ze wordt niet moe om in beleidsstukken, brieven en interviews haar beleid in detail uit te dragen. Al ruim vóór de zomervakantie wisten we waar we na de vakantie aan toe zouden zijn. Bezuinigingen, met precieze getallen erbij, op de GGZ, de huisartsenzorg, de ziekenhuiszorg, de preventie, de zorg voor ouderen en chronisch zieken, de tolkendienst. Een aanwijzing aan het CVZ om te kijken of er met het verwijderen van “lage ziektelast” aandoeningen uit het pakket een besparing van ruim 1 miljard kan worden gevonden. Oprichting van een Kwaliteitsinstituut dat de kwaliteit van zorg moet bevorderen maar dat de zorg ook doelmatiger (lees zuiniger) moet maken.

"Zinvol en structureel besparen kan alleen op basis van een samenhangende visie."

Tja, door die transparantie kan wèl iedereen zien dat het beleid van de minister in hoofdzaak neerkomt op minder steun voor kwetsbare groepen zoals mensen met psychische aandoeningen, ouderen en chronisch zieken, minder aandacht voor preventie en gezondheidsbevordering, en uitholling van het verzekerde pakket. Dat poets je als minister niet weg door te zeggen dat dát verhaal niet klopt.

Natuurlijk snapt iedereen dat er bezuinigd moet worden of, zoals de minister in een van haar interviews zegt: “De Nederlandse gezondheidszorg groeit nog, maar bij ons gaat het om minder meer”. Natuurlijk willen wij en vele andere weldenkende burgers, dokters en organisaties meedenken over zinvolle besparingen. Maar zinvol en structureel besparen is alleen mogelijk op basis van een samenhangende visie.

Eerst moet de ordening en financiering van de zorg en het beroepenstelsel worden aangepast alvorens de zorg werkelijk blijvend doelmatig kan worden. Kennelijk lukt het maar niet om die boodschap bij kabinet en minister over het voetlicht te krijgen. We bieden het nog maar weer eens opnieuw aan: Geachte minister, we willen gráág meedenken!

Lode Wigersma

Meer columns van Lode Wigersma

Datum   Titel
06-10-2014   Is het beroepsgeheim nog wel van deze tijd?
19-12-2013   Herinnert u zich de artseneed nog?
20-08-2013   Jeugdwet: medische invalshoek zoek
11-04-2013   Is ouderenzorg iets voor ziekenhuizen?
05-04-2013   Niet in je eentje briljant zijn
26-03-2013   Verplaats u eens in de dokter
26-11-2012   De zorg had toch honderdduizenden banen extra nodig?
08-11-2012   Regeerakkoord: zorgparagraaf met inkomenspolitiek koekoeksjong
22-05-2012   Doorbehandelen of niet?
02-04-2012   Numerus fixus afschaffen werkt innovatie tegen
16-01-2012   Gedragscode Medische Hulpmiddelen: is het voldoende?
30-12-2011   Integrale organisatie en bekostiging: prioriteit in 2012
29-11-2011   Zonder druk van bovenaf geen namenlijst slachtoffers
11-08-2011   Activistische toon Consumentenbond, schiet de patiënt hier iets mee op?
08-04-2011   Kwaliteit van zorg is ons ernst
27-10-2009   Meer dokters of minder vet?

Lode Wigersma blogt ook op Artsennet

  • Lees zijn blogs

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.


De columns op de KNMG-site zijn geschreven op persoonlijke titel.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd