Definitief geen EPD?

Deze week besloot het bestuur van Nictiz dat de infrastructuur voor elektronische gegevensuitwisseling vanaf 1 januari 2012 niet meer beschikbaar is. Volgens Nictiz is het draagvlak voor een doorstart onder zorgverleners te laag en de financiële basis te mager. ‘Definitief geen EPD’ kopten daarop alle kranten. Twitter stroomde snel vol met een gevarieerd palet aan reacties, deels met blijken van ongeloof, maar ook heel vaak met blijken van opluchting. De koepels van huisartsen, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties reageerden vrijwel zonder uitzondering geschokt.

Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter artsenfederatie KNMG.

11 november 2011 - Column van Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter artsenfederatie KNMG.
Eind december 2012 heeft Arie Kruseman het voorzitterschap van de KNMG overgedragen.

Het eerste wat opvalt in veel reacties is dat het kennelijk nog steeds niet duidelijk is waar het bij de elektronische uitwisseling van gegevens om gaat. Het gaat daarbij helemaal niet om een EPD, een elektronisch patiëntendossier. Vrijwel alle huisartsen werken daar al mee en ook in ziekenhuizen worden EPD’s in hoog tempo ingevoerd. En dat zal ook gewoon doorgaan.

"Ik werk al een aantal jaren met een EPD en zou echt niet meer zonder willen."

Voordelen EPD

De voordelen van elektronische opslag van gegevens zijn voor vrijwel elke hulpverlener evident. Patiëntgegevens zijn op elk moment en vanaf elke plaats binnen een zorginstelling in te zien. De grote irritatie van zoekgeraakte papieren dossiers, foto’s en onderzoekuitslagen behoort daardoor tot het verleden. Door elektronische opslag én uitwisseling hebben (mede)behandelaars inzage in elkaars notities waardoor langs elkaar heen werken wordt voorkomen. Ik werk al een aantal jaren met een EPD en zou echt niet meer zonder willen. 

Landelijk Schakelpunt

Wat Nictiz nu dreigt op te heffen is het landelijk schakelpunt (LSP), waardoor gegevens die zijn opgeslagen in EPD’s van huisartspraktijken, ziekenhuizen en apotheken op betrouwbare en relatief veilige wijze kunnen worden uitgewisseld. En dat wordt steeds belangrijker.

Met toename van het aantal meervoudige chronische aandoeningen zijn steeds meer behandelaars betrokken bij de behandeling van één patiënt. Bij taakverdeling en concentratie van complexe zorg krijgen patiënten steeds vaker met verschillende zorginstellingen te maken. Om dat goed te laten verlopen is goede communicatie essentieel.

Een groot deel van vermijdbare fouten in de zorg zijn een gevolg van onvoldoende communicatie. Ondanks tal van maatregelen neemt het aantal vermijdbare fouten niet af. Niet alleen in Nederland, ook elders, naar ik deze week las in de New England Journal of Medicine. In dit tijdschrift wordt opgemerkt dat een goede inrichting van een EPD en optimale beschikbaarheid van gegevens de beste mogelijke route is om hierin verbetering te bereiken.

"Ik vrees dat het besluit van Nictiz vooral is ingegeven door twijfels
over het draagvlak onder zorgaanbieders voor voortzetting."

Draagvlak 

Waarom kan het LSP waarin toch heel veel is geïnvesteerd, dan toch niet worden voortgezet? Ik kan niet geloven dat gebrek aan middelen daarin de echt beperkende factor is. Het gaat om een financieringsgat van 1,6 miljoen euro, voorwaar toch geen groot bedrag in een zorgbegroting van ruim 60 miljard.

Ik vrees dan ook dat het besluit van Nictiz vooral is ingegeven door twijfels over het draagvlak onder zorgaanbieders voor voortzetting. En daar is ook wel enige reden toe. Het debat over de invoering van het LSP is de afgelopen jaren onder meer gedomineerd door de discussie of het nu vanuit centraal of regionaal moet worden uitgerold.

Niet zelden hebben zorgverleners zich ook zeer kritisch uitgelaten over het LSP. Uit het persbericht van Nictiz blijkt dat begin november circa 50 procent van de huisartsen en apotheken akkoord is met doorstart van het LSP, van de ziekenhuizen nog geen 10 procent. Ook het maatschappelijk draagvlak voor elektronische uitwisseling van gegevens lijkt, mede door de wijze waarop de laatste jaren de discussie is gevoerd, niet groot.  

Veiligheid en kwaliteit van zorg

Ik kan mij niet voorstellen dat de invoering van het LSP en verdere uitrol van elektronische verwerking en uitwisseling van gegevens nu echt van de baan is. Natuurlijk gaat dat door. Maar als het LSP verdwijnt, zal dat niet op een gestandaardiseerde wijze gebeuren. Daarmee is niet alleen de veiligheid van gegevensuitwisseling niet gediend, de kwaliteit van de zorg ook niet. Nog los van het feit dat Nederland hierdoor echt achterop raakt met ontwikkeling in de landen om ons heen, waarmee in de toekomst bij concentratie van zorgactiviteiten toch ook zal moeten worden samengewerkt.

"Graag roep ik de koepel- en patiëntenorganisaties op om in actie te komen."

Actie

Wij moeten het afblazen van het LSP dan ook niet willen accepteren. Graag roep ik de koepel- en patiëntenorganisaties op om in actie te komen. Niet alleen in het hernemen van afspraken over doorstart, maar vooral in het motiveren en informeren van zorgverleners en zorgvragers dat elektronische uitwisseling van gegevens in dit tijdsgewricht een onomkeerbare ontwikkeling is en van doorslaggevende betekenis voor kwaliteitsverbetering, indien gestandaardiseerd en door alle zorgverleners optimaal benut.

Volg Arie Kruseman op Twitter

Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman


Zie ook:


Meer columns van Arie Nieuwenhuijzen Kruseman

Datum   Titel
06-11-2012   In opleiding bij de patiënt
01-11-2012   De zorg is geen entertainment
27-09-2012   Waarom niet eigen risico gelijk houden?
14-09-2012   Willen meeste artsen echt van marktwerking af?
13-09-2012   Regeerakkoord moet oog hebben voor motivatie van artsen
29-08-2012   Stijgende zorgvraag vereist gemeenschappelijke aanpak voor gezonder Nederland
13-06-2012   Opgeven is geen optie?
01-05-2012   Staan voor kwaliteit
05-03-2012   In retrospectie
15-02-2012   Meldpunt van Nationale ombudsman en Tros Radar maakt rol IGZ onduidelijker
03-01-2012   Ook in 2012 is de zorg er voor iedereen
14-12-2011   'Verlichting' in de zorg met social media
31-10-2011   Zuinig zijn met zorg en verantwoord nee zeggen
31-10-2011   Kenmerkt wantrouwen de relatie tussen bestuurders en artsen?
14-09-2011   Virtuele zorg vereist goede financiering
29-08-2011   Vertraagde arts betaalt patiënt: gek of gewoon?
20-06-2011   In de ban van de bacterie
19-05-2011   Niet de ziekte maar de zieke verdient aandacht
26-04-2011   Preventie vereist een nationale agenda
28-02-2011   KNMG: genuanceerd voor kwaliteit en veiligheid

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (2)

"Het idee van vier regio's begrijp ik niet zo goed. Lost dat iets op? De schaal is bijna net zo groot, en er zal toch een fiks aantal mensen in de buurt van een grens tussen twee regio's wonen. Het is knap onhandig als de regionale ziekenhuizen, de dichtstbijzijnde HAP, de idem apotheek en huisarts niet in dezelfde regio zitten.

Zeker met de specialisatie van ziekenhuizen en de daarbij horende frequente overdracht van gegevens lijkt het me gevaarlijk.
"

FJK van der Sar, -, Voorschoten - 16-11-2011 00:50

"Het aspect landelijk lijkt me overbodig. Je kan het EPD in vier regio's splitsen. Of beperken tot SEH.

Comunicatiefouten komen voort uit te weinig communicatie. Oftewel te weinig tijd cq hoge werkdruk. Een pauze is niet alleen pauze er wordt gecommuniceerd.

Kostenbesparende ontwikkelingen gaan ten koste van communicatie en veroorzaakt indirect meer kosten."

Vlor, arts, Amsterdam - 15-11-2011 16:49

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.


De columns op de KNMG-site zijn geschreven op persoonlijke titel.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd