'Verlichting' in de zorg met social media

Vrijwel elke Nederlander maakt tegenwoordig gebruik van social media zoals Facebook, Hyves, Twitter, LinkedIn en YouTube. De gezondheidszorg zal en kan dus niet achterblijven. Een goede ontwikkeling? Ik denk het wel. Zeker nu de zorg aan de vooravond van grote veranderingen staat.

Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter artsenfederatie KNMG.

14 december 2011 - Column van Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter artsenfederatie KNMG.
Eind december 2012 heeft Arie Kruseman het voorzitterschap van de KNMG overgedragen.

De zorgvraag neemt de komende jaren toe. Tegelijkertijd nemen personeel en middelen voor de zorg af. Wij kunnen wel willen dat er meer mensen in de zorg gaan werken, maar die zijn er niet en komen er dus ook niet. Dat betekent dat wij anders zullen moeten gaan werken. Slimmer en met een groter beroep op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van patiënten.

Dit vereist een ‘Verlichting’ van de zorg. Eén van de zinspreuken van de achttiende-eeuwse Verlichting is 'Sapere aude': durf je van je eigen verstand te bedienen. Peilers daarvan zijn kennis en inzicht. Om eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen in de eigen zorg is dat niet anders. Social media kunnen daarin een cruciale rol spelen.

Social media zijn instrumenten bij uitstek om kennis te delen, op elk moment en vanaf elke plaats. Met behulp van social media kan een groot publiek worden bereikt. Wanneer dat op verstandige en zorgvuldige wijzen gebeurt is dat winst voor zorgverleners én patiënten. MijnZorgnet.nl is daar een goed voorbeeld van. Maar dit heeft ook een keerzijde. Door een overmaat aan informatie kunnen patiënten zodanig overgeïnformeerd raken dat zij door de bomen het bos niet meer zien. Wie heeft nog nooit een patiënt op het spreekuur gehad die met hulp van social media en internet de diagnose al had gesteld, inclusief behandelvoorstel?

De behoefte zal toenemen aan kwaliteitsborging van informatie die via social media kan worden verkregen. Voor media als MijnZorgnet zal dat goed te realiseren zijn, maar niet voor meer informele internet 'communities'. Dit kan weer leiden tot meer zorgvragen en meer diagnostiek, en dus meer kosten terwijl met social media juist meer doelmatigheid en kostenbesparing wordt beoogd.

Voor zorgaanbieders vereist het gebruik van social media een afweging die wezenlijk verschilt van wat er in de spreekkamer plaatsvindt. Terecht wordt in de nieuwe KNMG-handreiking Artsen en Social Media gewezen op zaken als vertrouwelijkheid, het onderscheid tussen uitspraken in de privésfeer en in het openbaar, de reikwijdte van uitspraken in social media en de disciplinaire risico’s die er zijn als bepaalde gegevens online herleidbaar zijn of gepubliceerde informatie gewoon onjuist is.

Ook bij gebruik van social media zijn de gedragsregels voor artsen van toepassing. De handreiking waarschuwt er dan ook voor om op social media geen uitspraken te doen die men ook niet bij de koffieautomaat of op het NOS-journaal zou doen. En om ook op social media potentiële gebruikers met respect en professioneel te benaderen.

Maar bij goed gebruik kunnen social media een belangrijke bijdrage leveren aan de ‘Verlichting’ waar de zorg echt aan toe is. En dat wordt ook erkend. Professor Bas Bloem is niet zonder reden vanwege zijn inzet in het digitale expertisecentrum voor patiënten met de ziekte van Parkinson tot zorgheld 2011 verkozen.

Volg Arie Kruseman op Twitter

Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman


Zie ook:


Meer columns van Arie Nieuwenhuijzen Kruseman

Datum   Titel
06-11-2012   In opleiding bij de patiënt
01-11-2012   De zorg is geen entertainment
27-09-2012   Waarom niet eigen risico gelijk houden?
14-09-2012   Willen meeste artsen echt van marktwerking af?
13-09-2012   Regeerakkoord moet oog hebben voor motivatie van artsen
29-08-2012   Stijgende zorgvraag vereist gemeenschappelijke aanpak voor gezonder Nederland
13-06-2012   Opgeven is geen optie?
01-05-2012   Staan voor kwaliteit
05-03-2012   In retrospectie
15-02-2012   Meldpunt van Nationale ombudsman en Tros Radar maakt rol IGZ onduidelijker
03-01-2012   Ook in 2012 is de zorg er voor iedereen
11-11-2011   Definitief geen EPD?
31-10-2011   Zuinig zijn met zorg en verantwoord nee zeggen
31-10-2011   Kenmerkt wantrouwen de relatie tussen bestuurders en artsen?
14-09-2011   Virtuele zorg vereist goede financiering
29-08-2011   Vertraagde arts betaalt patiënt: gek of gewoon?
20-06-2011   In de ban van de bacterie
19-05-2011   Niet de ziekte maar de zieke verdient aandacht
26-04-2011   Preventie vereist een nationale agenda
28-02-2011   KNMG: genuanceerd voor kwaliteit en veiligheid

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.


De columns op de KNMG-site zijn geschreven op persoonlijke titel.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd