Ajax: goede leerschool voor arts-bestuurders?

Net als bij voetbal is het belangrijk om artsen met medisch leiderschap te scouten en ze op te leiden voor bestuurlijke functies, zegt Marlies de Rond.

Column van Marlies de Rond, beleidsadviseur KNMG

13 februari 2012 - Column van Marlies de Rond, beleidsadviseur KNMG

De afgelopen maanden heeft een ware veldslag plaatsgevonden binnen het Ajax bestuur. De bestuursleden gingen nog net niet rollend over straat, maar het scheelde niet veel. Uiteindelijk is voor de rechter deze strijd uitgevochten.

Cruijff heeft vele legendarische uitspraken gedaan. Hij vindt bijvoorbeeld oud voetballers het meest geschikt als bestuursleden van Ajax. Bij deze uitspraak van Cruijff heb ik mijn vraagtekens. Oud voetballers hebben dan wel jaren ervaring in het voetbal en kennen het spelletje als geen ander, maar hebben ook last van hun enorme ego. En hebben zij wel verstand van besturen? 

Ook artsen vinden zichzelf het meest geschikt om ziekenhuizen te besturen. Zij menen het beste te weten wat er in ziekenhuizen speelt en hoe ziekenhuizen moeten worden aangestuurd. Maar het verleden heeft aangetoond dat kennis van de geneeskunde alleen onvoldoende is om een ziekenhuisorganisatie draaiende te houden. Hiervoor hebben medische leiders ook bestuursvaardigheden nodig. Vaardigheden waarmee faciliteiten kunnen worden gecreëerd voor professionals zodat deze optimaal kunnen presteren. En een goed financieel beleid is in deze tijden ook niet geheel onbelangrijk. Als we doorgaan op de ingeslagen weg, dan wordt het managen en besturen van ziekenhuizen overgenomen door professionele bestuurders zonder medische achtergrond en heeft de beroepsgroep het nakijken. Ik weet zeker dat heel veel artsen dit een onaantrekkelijke gedachte vinden.

"Kennis van de geneeskunde alleen is onvoldoende om ziekenhuis draaiend te houden"

Het is daarom van belang om jonge dokters aan te moedigen om actief te worden als bestuurder of in (deels) bestuurlijke functies. Vroeger hadden veel artsen naast hun 60-urige werkweek een bestuursfunctie of deden commissiewerk. Tegenwoordig willen steeds meer artsen parttime werken, zodat zij meer tijd aan hun privésituatie en eventueel gezin kunnen besteden met als gevolg dat er weinig belangstelling is voor bestuursfuncties. Jonge artsen doen daardoor minder bestuurlijke ervaring op en de kweekvijver van bestuurlijk talent dreigt op te drogen.

Het onlangs opgerichte platform Medisch Leiderschap wil zich inzetten om betere randvoorwaarden te creëren voor bestuurlijk talent. (1)Ook binnen de medische vervolgopleidingen moet meer aandacht komen voor algemene competenties zoals organisatie en management. Onderzoek van Berkenbosch laat zien dat meer dan de helft van de aios zegt onvoldoende te weten over de organisatie en financiering van de gezondheidszorg (2). Jonge specialisten voelen zich niet goed voorbereid op het ziekenhuis als organisatie en hebben daardoor bijvoorbeeld moeite om nuttige innovaties over het voetlicht te brengen bij hun bestuur (3).

Als alle specialisten beter worden opgeleid in deze competenties, dan zijn meer artsen in staat mee te praten over strategische besluiten binnen hun organisatie. En dat lijkt mij de kwaliteit van de gezondheidszorg ten goede te komen.

Hoe zorgen we ervoor dat artsen ook in de toekomst strategische posities in de gezondheidszorg blijven innemen? Net als in de voetbalwereld is het van belang om artsen met medisch leiderschap te scouten en op te leiden tot medische leiders. Wat dát betreft kunnen we nog iets leren van Ajax.


  1. Voor meer informatie over dit platform kan contact worden opgenomen met de auteur.

Zie ook:

Meer columns van Marlies de Rond

Datum   Titel
05-11-2014 Oproep: praat mee over medisch leiderschap
17-06-2014 "Zonder bal kan je niet winnen" - adviezen van Cruijff voor jonge klaren
25-11-2013 Kindcheck: heksenjacht op ouder of bescherming kind?
30-07-2013 Taakherschikking, yes…. we can!
05-11-2012 Drempels weg voor buitenlandse artsen
11-07-2011 Vrouwen en mannen in de geneeskunde: de balans slaat door
14-06-2011 KNMG biedt stage aan buitenlandse artsen
08-06-2010 Huilend naar het ziekenhuis

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.


De columns op de KNMG-site zijn geschreven op persoonlijke titel.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd