Eindbestemming: medisch specialist

Column van Louis verschoor, secretaris registratiecommissie KNMG

12 maart 2012
Column van Louis Verschoor, secretaris registratiecommissie KNMG

Astrid heeft elfstedenkoorts. Goed voorbereid met schaatsen en startbewijs stapt Astrid in Utrecht op de trein. Helaas, elfstedenkoorts en treinuitval gaan samen. Alleen de treinen naar het zuiden rijden nog. Morgen rijdt de trein naar het noorden. ‘s Nachts droomt Astrid zegevierend de eindstreep te halen.

In het leven van alledag is Astrid met haar artsenbul als startbewijs op weg met als eindbestemming medisch specialist. Na het basistraject begint de ellende. Keuze onderdelen, verdieping en differentiatie. Dienstregelingen door wetenschappelijke verenigingen tot in detail uitgedokterd en bij elke overstap wil de conducteur van de Registratiecommissie je kaartje knippen. Maar Astrid weet wat ze wil en in overleg met haar opleiders komt er een plan. Wel moet Astrid steeds een jaar vooruit plannen om niet het geld van het Haagse fonds te missen.

Helaas, halverwege de rit slaat het weer om. Spreiding en concentratie van zorg. Eisen van de verzekeraar voor het afsluiten van contracten met zorgaanbieders. Indicatoren van de Inspectie. Kwaliteitseisen van de wetenschappelijke verenigingen. Pressie van patiëntengroepen. Allemaal hebben ze gevolgen voor de opleiding. Het wordt een winterdienstregeling. Astrid moet uitzoeken waar ze tot welk niveau wat kan leren. De gekozen differentiatie kan niet meer in één ziekenhuis. Astrid moet nu in vier verschillende steden laten afstempelen. Het duizelt haar. Bij welke opleider kan zij te rade gaan? Wat te doen als zij halverwege de bakens wil verzetten? Welke coach helpt haar de eindstreep halen? Kortom de organisatie van de opleiding moet op de schop.

De laatste vergadering van coaches verliep chaotisch. Eerst stelde de vertegenwoordiger van Leeuwarden voor een vereniging van elf opleidingsinstituten op te richten. Voor hij een kopje kleiner werd gemaakt, kon hij nog uitbrengen: “is een voordeel voor de visitatie, heb je er eens per vijf jaar maar één nodig voor de hele vereniging”. Daarna werd Balk de zaal uitgewerkt nadat het had geroepen op te houden met zeuren over geld. De oplossing was simpel: “in elk opleidingsinstituut een stortbak plaatsen, alle rugzakjes leegkiepen en het geld alleen gebruiken voor salaris van de aios en de kosten voor opleiden”.

Dokkum onderging hetzelfde lot met zijn oplossing van basisspecialisten voor de ziekenzaal en superspecialisten voor de rest. Het dieptepunt van de vergadering was wel de scheldpartij die de vertegenwoordiger van Stavoren de mond snoerde. Zij had niet eens een voorstel gedaan. Alleen een sociaal culturele opmerking gemaakt: “kunnen jullie kerels voor één keer doelgericht in plaats van ik-gericht handelen”.

De stemming kwam er pas weer in toen Bolsward het inlevingsvermogen van de Registratiecommissie vergeleek met een bord ‘verboden in te rijden’. Voldaan ging men uit elkaar. Er komt een commissie met als doel trein en rails onder één dak te brengen en een ov-kaart voor aios uit te geven door de ‘Vereniging Elf Opleidingsinstituten’.

Verrast door zoveel daadkracht zijn Den Haag en verzekeraars bereid ook een duit in het zakje te doen. Alle registers, de Inspectie, regelgeving en controle op de opleiding en het uitoefenen van het beroep worden ondergebracht in Utrecht. 

Kom op Astrid, vast maken die schaatsen, we moeten voor het donker in Leeuwarden zijn.

Louis Verschoor, secretaris registratiecommissie KNMG 


Zie ook:

Meer columns van Louis Verschoor

Datum   Titel
03-12-2015   De Registratiecommissie: Een vitale tachtiger
01-06-2015   Oh rio, RIO!
05-02-2015   Toezien en toezicht
29-10-2014   Ici Paris: een reisverslag
08-04-2014   Toptalent moet je coachen
26-08-2013   Kwaliteit opleiding? Zaak van opleider en bestuur
29-04-2013   Het (laatste) oordeel

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.


De columns op de KNMG-site zijn geschreven op persoonlijke titel.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd