Beroepsgeheim bij fraude patiënt

17 augustus 2010

Ziende blind of horende doof?

Een arts legde me laatst een lastige kwestie voor. Een patiënt wilde delen uit zijn dossier laten schrappen. Hij wilde hiermee lastige vragen van de verzekeraar ontduiken. Wat zou u als arts met zo’n verzoek doen?

Column van mr. Diederik Y.A. van Meersbergen. juridisch beleidsadviseur KNMG

Column van mr. Diederik Y.A. van Meersbergen. juridisch beleidsadviseur KNMG

Voor u is het wellicht slechts een theoretische kwestie, maar in Medisch Contact week 33-34 kunt u in de tuchtuitspraak lezen over het dilemma van een arts die werd geconfronteerd met een frauderende patiënt. Deze verzekeringsarts verklaarde tegenover justitie dat ze, geconfronteerd met de vermeende fraude, de cliënt nooit arbeidsongeschikt zou hebben verklaard als ze dat had geweten. De cliënt diende een tuchtklacht tegen de arts in omdat deze haar beroepsgeheim zou hebben geschonden. Het Regionaal Tuchtcollege legde een waarschuwing op. Maar het Centraal Tuchtcollege verklaarde de klacht ongegrond. Het beroepsgeheim geldt voor alle artsen en dus ook verzekeringsgeneeskundigen, maar hiervan kan in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken. Uit richtlijnen voor verzekeringsartsen citeert het tuchtcollege dat ‘indien de arts zijn positie heeft duidelijk gemaakt, de cliënt niet kan verwachten dat deze bij de uitoefening van zijn wettelijke taak zwijgt over fraude’. De verzekeringsarts komt er in ieder geval mee weg.

Fraude voorkomen

Nu hebben verzekeringsartsen een andere positie dan curatief werkende artsen; het ligt misschien wel voor de hand dat zij, gezien hun wettelijke taak bij het beoordelen van arbeidsongeschiktheid, fraude proberen te voorkomen en daarover ook rapporteren. De positie van curatief werkende artsen is in dit verband duidelijk anders. Maar moeten zij het dan maar gewoon laten gebeuren als zij vermoeden dat een patiënt fraudeert?

Terug naar het verhaal van de arts die mij laatst vertelde dat een patiënt hem verzocht had om delen uit het medisch dossier te schrappen. Het werd de arts duidelijk dat de patiënt dit wilde om lastige vragen van een verzekeraar te omzeilen. Dit bracht de arts in een lastig parket. Als hij de passages zou schrappen zou hij, zodra de verzekeraar informatie in verband met de claimbeoordeling bij hem zou opvragen, niet naar waarheid kunnen antwoorden of zijn beroepsgeheim moeten doorbreken. Als hij de passages niet zou vernietigen dan deed hij de patiënt tekort: deze heeft immers op grond van de wet een zwaarwegend recht op vernietiging van zijn medische gegevens.

Recht op vernietiging

Ik gaf het advies om het vernietigingsverzoek van de patiënt toch te negeren en de patiënt uit te leggen waarom. Je moet als arts niet willens en wetens meewerken aan fraude. Het recht van de patiënt op vernietiging van gegevens is bovendien niet bedoeld om de boel te flessen. Is het u als arts duidelijk dat dit de bedoeling van de patiënt is, dan kunt u zich erop beroepen dat de patiënt misbruik maakt van het recht op vernietiging. Ik heb de arts er wel meteen bij verteld dat deze houding misschien moreel de meest juiste is, maar dat dat niet uitsluit dat de in zijn plannen gefrustreerde patiënt toch naar de tuchtrechter stapt, zoals ook bij de verzekeringsarts is gebeurd. De verzekeringsarts kwam daar mooi weg, maar of dat in dit geval ook zo zal zijn? Maar niemand mag toch van een arts verwachten dat hij ziende blind en horende doof blijft?

Mr. Diederik Y.A. van Meersbergen, juridisch beleidsadviseur KNMG 


Zie ook:
Meer columns van Diederik van Meersbergen

Datum   Titel
11-06-2012   Gloednieuw: de ziekenhuisarts
21-03-2011   Bevoegd mits bekwaam; achterhaald of nog actueel?

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.


De columns op de KNMG-site zijn geschreven op persoonlijke titel.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd