After sales

Een zorgaanbieder, ziekenhuis of niet, moet aan 'after sales' doen. Als een patiënt stelt dat hij door een medische fout schade heeft geleden is een adequate reactie van de kant van de zorgaanbieder geboden. Aldus Johan Legemaate in zijn afscheidscolumn.


Column van prof.mr. Johan Legemaate.

Column van prof.mr. Johan Legemaate

Op 2 september j.l. verscheen het tweede rapport van de Commissie Lemstra over de zaak van de neuroloog in het Medisch Spectrum Twente (MST). In dit rapport, met de fraaie titel 'Heel de patiënt',  onderzocht de commissie de wijze waarop het ziekenhuis de zaak had afgehandeld nadat de neuroloog was vertrokken.

De commissie is zeer kritisch over de wijze waarop het MST met de oud-patiënten van de neuroloog is omgegaan. Zo was er onder meer van afgezien om, nadat de eerste gevallen van onjuiste diagnoses waren geconstateerd, het patiëntenbestand van de neuroloog systematisch te screenen op andere gevallen van onverantwoorde zorg. Daardoor heeft een aanzienlijk aantal patiënten jarenlang 'doorgelopen' met onjuiste diagnoses en onnodig de daarbij behorende zware geneesmiddelen gebruikt.

Commissie Lemstra

Naast conclusies over specifieke functionarissen en gremia binnen het MST, laat de commissie zich ook in meer algemene zin uit over de opvang en afhandeling van claims in situaties als die binnen het MST. De Commissie Lemstra spreekt de hoop uit dat ook andere ziekenhuizen hieruit lering trekken. De commissie stelt onder meer voor dat:

  • ziekenhuizen claims tot € 25.000,- zelf afdoen,
  • dat binnen het ziekenhuis een functionaris beschikbaar is die als taak heeft patiënten die een claim indienen te informeren en te begeleiden tijdens het proces van de claimbeoordeling en -afhandeling en
  • dat de patiënt die een claim overweegt daarover een onafhankelijk advies  kan krijgen.

"De zorgaanbieder heeft en houdt een eigen verantwoordelijkheid
voor de opvang en afhandeling van een schadeclaim."Verantwoordelijkheid zorgaanbieder

Deze aanbevelingen van de commissie gaan over de eigen verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder voor een vlotte en zorgvuldige afhandeling van schadeclaims. De afgelopen decennia ontstond de praktijk dat ziekenhuizen schadeclaims doorgaans meteen doorstuurden naar hun aansprakelijkheidsverzekeraar en zich verder niet of nauwelijks bemoeiden met de afhandeling van de claim. Het gevolg was dat de patiënt zich vrijwel meteen gesteld zag tegenover de 'machtige' verzekeraar, die - niet onbegrijpelijk overigens - veelal handelde op basis van het uitgangspunt 'claim afwijzen, tenzij.'

GOMA

De Commissie Lemstra accentueert een verantwoordelijkheid die de laatste tijd in de literatuur steeds vaker wordt genoemd en die ook te vinden is in de in juni 2010 tot stand gekomen, en mede door de KNMG ondersteunde, Gedragscode Openheid medische incidenten en betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA): de zorgaanbieder heeft en houdt een eigen verantwoordelijkheid voor de opvang en afhandeling van een schadeclaim.

Overdragen dossier

Uiteraard moet de zorgaanbieder de eigen aansprakelijkheidsverzekeraar inschakelen, maar van het volledig overdragen van het dossier aan deze verzekeraar kan geen sprake zijn. De zorgaanbieder zal zelf de patiënt op de hoogte moeten houden van de voortgang, deze moeten begeleiden waar dat nodig is en zo nodig de verzekeraar moeten aanspreken op situaties die zich niet verdragen met de in de GOMA genoemde aanbevelingen. In die benadering past het voorstel van de Commissie Lemstra dat het ziekenhuis 'kleinere' claims het beste zoveel mogelijk zelf kan afdoen.


"Ook een zorgaanbieder, ziekenhuis of niet, moet aan 'after sales' doen."


After sales

Ook een zorgaanbieder, ziekenhuis of niet, moet aan 'after sales' doen. Als een patiënt stelt dat hij door een medische fout schade heeft geleden hoeft dat niet altijd zo te zijn, maar is wel een adequate reactie van de kant van de zorgaanbieder geboden, zowel waar het gaat om openheid over het incident of de fout en om de behandeling van de schadeclaim als - indien van toepassing - om het aanbieden van een herstelbehandeling.

Zorgplicht

Een zorgaanbieder heeft dus niet alleen een zorgplicht met betrekking tot de zorgverlening als zodanig, maar ook waar het gaat om de reactie op fouten en claims. Het is belangrijk dat de Commissie Lemstra dat nog eens duidelijk heeft opgeschreven.


Dit is mijn laatste column in relatie tot mijn werkzaamheden voor de KNMG.
Het ga u allen goed!

Prof. mr Johan Legemaate.

Per 1 september 2010 werkt prof.mr. Johan Legemaate voltijds bij de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar Gezondheidsrecht.


Zie ook:

 

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

U kunt ook reageren door een e-mail te sturen naar communicatie@fed.knmg.nl

Uw reactie mag maximaal 4000 tekens (incl. spaties) bevatten.


De columns op de KNMG-site zijn geschreven op persoonlijke titel.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd