eHealth

eHealth gaat over digitale toepassingen in de zorg: het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en artsen kunnen zo via de computer diagnoses stellen, uitslagen communiceren en informatie uitwisselen. Denk aan het online doorgeven van bloedstollingswaarden door patiënten, videocontact met thuiszorg, domotica, teleconsultatie tussen artsen en telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen. Dit draagt bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer eigen regie voor patiënten.

De KNMG richt zich vooral op de juridische, ethische en preventieve  aspecten van eHealth en let daarbij op de consequenties van eHealth voor het functioneren en opleiden van artsen. Ook Europese regelgeving en internationale ontwikkelingen op dit terrein volgt de KNMG actief.

De KNMG stimuleert samen met andere zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars het gebruik van eHealth. Speerpunten zijn:

  1. Bewustwording van de mogelijkheden die eHealth biedt;
  2. Uitbreiding van het verantwoord gebruik van eHealth toepassingen en van het  structureel en verantwoord inpassen van eHealth in de dagelijkse zorgpraktijk;
  3. Verder onderzoek en verdere ontwikkeling op het gebied van eHealth.

Afspraken met de NPCF en ZN over het gebruik en stimuleren van eHealth zijn in 2012 vastgelegd in de Nationale Implementatie Agenda eHealth (NIA). In 2013 hebben de NIA-partijen zich verbreed met Nictiz, Zorginstituut Nederland en de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) en in een convenant afgesproken om belemmeringen rond financiering, standaardisatie, bekendheid en regie weg te nemen. Dit Convenant Governance eHealth is uitgewerkt in een implementatie agenda met zes concrete projecten:

  • Patiëntenparticipatie bij medicatieveiligheid
  • Richtlijn medische apps
  • Herziening regels voor e-consult
  • Zelfzorg Ondersteund
  • Informatie uitwisseling in de ketenzorg
  • Persoonlijk Gezondheidsdossier Kader 2020

Daarnaast helpen de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg en de Richtlijn Elektronisch voorschrijven van de KNMG en andere partijen mee om op een adequate elektronische manier zorggegevens uit te wisselen en zorg van goede kwaliteit te leveren.

Het ministerie van VWS monitort jaarlijks de voortgang van eHealth onder artsen en publiek via onderzoek van NIVEL en Nictiz. De KNMG is vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie eHealth monitor.

eHealth in praktijk


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
04-05-2016 Uitnodiging Leren van Elkaar - bijeenkomst eHealth Week, 10 juni, Amsterdam
15-02-2016 Medische App Checker: handreiking bij het beoordelen van medische apps
15-02-2016 Medical App Checker: a Guide to assessing Mobile Medical Apps
14-12-2015 Meldplicht bij datalekken
08-10-2015 Artsen steeds positiever over eHealth


KNMG standpunten en richtlijnen

Datum   Titel
15-02-2016 Medische App Checker
14-12-2011 Richtlijn online arts-patiënt contact (2007) met aanvulling Handreiking Artsen en Social Media (2011)


Praktijkdilemma's KNMG Artseninfolijn

Datum   Titel
20-11-2015 Mag een arts patiëntgegevens uitwisselen via WhatsApp?
15-07-2015 eHealth en Informed Consent
06-05-2015 Uitwisseling medische gegevens per e-mail?


Praktijkvoorbeelden eHealth

Datum   Titel
15-11-2012   Health Communicator
10-09-2012   Sekstherapie Online
19-06-2012   Mijngezondheid.net
05-06-2012   Huidmonitor app
11-05-2012   AMC app

Bent u arts en heeft u een goed voorbeeld? Laat het ons weten via dit formulier >


Artikelen over eHealth in Medisch Contact

Datum   Titel
06-04-2016 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Telemonitoring verbetert parkinsonzorg
13-01-2016 Zonder budget geen ICT-revolutie in de zorg
24-11-2015 Veilig whatsappen een must voor dokters
11-11-2015 MijnHuisarts: patiëntdossier via de app
09-09-2015 Whitebox alternatief voor LSP


Zie ook:


Gerelateerde dossiers:


< Overzicht thema's en trefwoorden

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd