Telecardiologie

Rene van Dijk, cardioloog

Rene van Dijk - cardioloog

Kunt u een korte omschrijving geven van uw toepassing?

Telezorg geintegreerd in Disease Management of EPD van hulpverlener.

De toepassing bestaat uit een combinatie van richtlijnen en een elektronisch patiënten dossier voor met name patiënten met hart- en vaatziekten. Met de toepassing is het mogelijk om een cardiologische patiënt nauwkeurig in kaart te brengen en volgens de richtlijn te behandelen.
Veel taken kunnen in deze worden overgenomen door een Nurse Practitioner, zodat de cardioloog meer een superviserende rol krijgt. Door de toepassing kunnen meer patiënten door het zelfde aantal hulpverleners beter worden behandeld. 

De toepassing is bedoeld om:

 • de hulpverlener de Telezorg gegevens in zijn eigen EPD te presenteren,
 • bij gebruik van Disease management EPD de gegevens te laten voorbeoordelen door software,
 • verregaande taakdelegatie mogelijk te maken,
 • volgens de richtlijnen te werken.

Waarom bent u ermee begonnen, en wanneer?

Ontwikkeling van Telezorg oplossing 4 jaar geleden gestart. Reden: zonder Telezorg gaat de zorg volledig vastlopen. Er zijn veel te veel patienten voor te weinig hulpverleners om kwaliteit te kunnen leveren. Dit wordt met de vergrijzing alleen maar erger.

Wat is de huidige status en wat zijn uw ambities?

Model draait eind 2010 in 10 ziekenhuizen bij patienten met Hartfalen (INTOUCH studie); in 2 ziekenhuizen bij Boezemfibrilleren. 

De INTOUCH studie is een onderzoek dat geïnitieerd is vanuit het Hartfalencentrum Groningen, en waarbij gekeken wordt naar de toegevoegde waarde van Telezorg en Disease Management bij patiënten met ernstig Hartfalen. De -opgenomen- patiënten krijgen bij ontslag uit het ziekenhuis een CURIT Telezorg set mee en gedurende 9 maanden worden de patiënten hiermee begeleid.

Met de set kunnen o.a. gegevens over gewicht, bloeddruk en het ECG worden verzameld, aanvullende vragen worden gesteld door de gezondheidsmonitor en gegevens en antwoorden op de vragen kunnen zonder tussenkomst van de patiënt verstuurd worden en opgenomen in het EPD. Tevens zijn er ingebouwde alarmeringsmogelijkheden, zodat de hulpverlener kan worden gewaarschuwd via mobiel, sms of email.

De verwachting is dat door toepassing bij deze patiënten het aantal heropnames, c.q. opname dagen fors kan afnemen. Eind 2010 zullen alle 10 interventie INTOUCH ziekenhuizen live zijn. In totaal is het de bedoeling ruim 225 patiënten in te sluiten in 1 jaar.

Wat zijn uw ervaringslessen bij deze eHealth innovatie?

 • Dat het geweldig goed werkt en door patiënten zeer gewaardeerd wordt.
 • Dat vooral dokters moeten wennen aan deze manier van zorg en afhoudend zijn.
 • Dat structurele financiering de grote hindernis is voor bredere implementatie.

Welke praktische issues zijn nog niet opgelost en wat moet daar wat u betreft voor gebeuren en door wie? 

Vooral de structurele financiering.
Definitie van Telezorg in Ketenzorg. Kan dat enorm faciliteren.

Waarom zouden collega-artsen dit ook met uw of soortgelijke eHealth toepassing moeten integreren in het zorgproces?

Omdat het:

 • hiermee mogelijk wordt om zorg leuker en effectiever en klantgerichter vorm te geven,
 • zelfmanagement mogelijk maakt,
 • betere zorg faciliteert,
 • samenwerking in keten mogelijk maakt.

Meer praktijkvoorbeelden >

Bent u arts en heeft u een goed voorbeeld?
Laat het ons weten via dit formulier >


Lees ook het artikel ‘Succesvol werken met e-health’ in Medisch Contact van
14 januari 2011 met acht tips om uitvoeringsproblemen te tackelen.De KNMG wil met het plaatsen van praktijkvoorbeelden van artsen eHealth breed bekend maken onder artsen en een discussieplatform bieden. De KNMG geeft hiermee geen inhoudelijk oordeel over deze voorbeelden.


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd