Parkinsonnet.nl

Bas Bloem - Medical director Parkinson Center Nijmegen

Bas Bloem - Medical director Parkinson Center Nijmegen

www.parkinsonnet.nl

Kunt u een korte omschrijving geven van uw toepassing?
Op dit moment maken we gebruik van Parkinson Dossier. Dit is een applicatie bestaande uit grofweg twee onderdelen:

  1. een communicatiedeel voor zorgverleners, en
  2. een elektronisch patiëntendossier.

Het eerste bestaat uit een eenvoudige e-mailmodule, waarin alle zorgverleners elkaar kunnen vinden en berichten, het heeft een bibliotheek waarin zorgverleners scholingsdocumenten en andere artikelen kunnen vinden, er kunnen enquêtes verstuurd worden waarmee o.a. scholingen geëvalueerd kunnen worden en er is een forum waarop de zorgverleners onderling kunnen discussiëren. Het tweede bestaat op dit moment alleen uit een stand-alone dossier voor fysiotherapie, gebaseerd op de richtlijn van het KNGF.

Waarom bent u ermee begonnen, en wanneer?
We zijn hier begin 2008 mee begonnen, om de kwaliteit van zorg te verbeteren door samenwerking tussen zorgverleners te bevorderen en een betere kennisuitwisseling te laten plaatsvinden. Hiervoor werd al gebruik gemaakt van het open-source systeem Moodle. De overstap vond plaats, omdat het platform van Moodle te instabiel bleek en er veel problemen waren met inloggen. Daarnaast bood de huidige applicatie meer mogelijkheden om een aantal specifieke ontwikkelingen door te voeren, waaronder het patiëntendossier.

Wat is de huidige status en wat zijn uw ambities?
De huidige status is dat we een functionerend platform hebben, maar dat we met het communicatiedeel van de applicatie gaan stoppen. Dit heeft een aantal beperkingen die we met het gebruik van de nieuwe applicatie MijnZorgnet.nl denken te kunnen oplossen. Hier is ondertussen mee gestart. Een ambitie is om patiënten en zorgverleners te laten samenwerken om samen de zorg te optimaliseren. Daarnaast zal de huidige applicatie gebruikt kunnen worden voor wat betreft het patiëntendossier. Het fysiotherapie dossier zal hiervoor een update krijgen en andere dossiers zullen ontwikkeld worden. 

Wat zijn uw ervaringslessen bij deze eHealth innovatie?
ICT kan één van de goede middelen zijn om mensen beter te laten samenwerken en kennis uit te wisselen. Een drempel die overwonnen moet worden is de beperkte tijd en motivatie bij de gebruiker om de applicatie te leren kennen. Daarbij zullen de applicaties veel gebruiksvriendelijker moeten worden en zou de praktische toepassing op de voorgrond moeten staan in plaats van de mogelijkheden. Zorgverleners zouden daarnaast goed begeleid moeten worden in het gebruik van een applicatie. Ontwikkelingen zijn in het algemeen wel vrij kostbaar en gaan langzaam, hoewel er grote mogelijkheden liggen voor uiteindelijke kostenbesparingen door besparingen in tijd en reiskosten.

Welke praktische issues zijn nog niet opgelost en wat moet daar wat u betreft voor gebeuren en door wie?

Er zijn nog een aantal belangrijke stappen te maken om het effect van een webapplicatie te verbeteren. Zo moet het gebruikersgemak dus verbeterd worden. Daarnaast is het essentieel om bij de doorontwikkeling van ICT applicaties de gebruikers te betrekken. Hiervoor zal een structurele oplossing gevonden moeten worden (bijvoorbeeld door grote groepen gebruikers om hun mening te vragen, of in een kleiner verband samen te brengen in focusgroepen).

Voor wat betreft het onderdeel van kennisuitwisseling zijn er dan waarschijnlijk weinig beperkingen te vinden. Echter, de uitdaging blijft om op een goede en veilige manier specifieke patiëntinformatie uit te wisselen en te loggen. Het is aan de overheid om hiervoor de kaders aan te geven, waarmee verschillende partijen hun ideeën kunnen uitwerken.

Waarom zouden collega-artsen dit ook met uw of soortgelijke eHealth toepassing moeten integreren in het zorgproces?
Het is één van de middelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Samenwerken wordt eenvoudiger, evenals het delen van kennis. Daarnaast is het een middel voor zorgverleners om zichzelf te profileren en hun eigen expertise vermelden, waardoor deskundige zorgverleners ook nog eens beter vindbaar zijn voor patiënten en verwijzers.

www.parkinsonnet.nl

Meer praktijkvoorbeelden >

Bent u arts en heeft u een goed voorbeeld?
Laat het ons weten via dit formulier >


Lees ook het artikel ‘Succesvol werken met e-health’ in Medisch Contact van
14 januari 2011 met acht tips om uitvoeringsproblemen te tackelen.De KNMG wil met het plaatsen van praktijkvoorbeelden van artsen eHealth breed bekend maken onder artsen en een discussieplatform bieden. De KNMG geeft hiermee geen inhoudelijk oordeel over deze voorbeelden.


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd