Care Companion

Vivianne Tjan-Heijnen, hoogleraar Medische Oncologie in het Maastricht UMC+ Vivianne Tjan-Heijnen, hoogleraar Medische Oncologie in het Maastricht UMC+

Vivianne Tjan-Heijnen, hoogleraar Medische Oncologie in het Maastricht UMC+

Kunt u een korte omschrijving geven van uw toepassing?
Care companion is een digitaal patiëntensysteem, waarin borstkankerpatiënten (en hun naasten) in de thuissituatie alle informatie kunnen inzien die door de hulpverlener wordt gegeven. Patiënten hebben inzicht in hun persoonlijke zorgpad, bijvoorbeeld: schildwachtklierprocedure – neoadjuvant chemotherapie – ablatio met primaire reconstructie – adjuvante hormoontherapie en follow-up. Bij ieder item treffen zij de bijbehorende informatie aan. In het systeem staan ook persoonlijke bijzonderheden opgesomd, zoals de eigen diagnose en tumorkenmerken, maar ook de namen van de behandelaren. Het dagboek en de agenda zijn functionaliteiten die care companion tot een volledig zorgsysteem maken.

Waarom bent u ermee begonnen, en wanneer?
De informatie die patiënten krijgen is zeer divers, en lang niet altijd op iedereen van toepassing. Twee jaar geleden zijn we om die reden gestart met het verzamelen van alle informatie. Het materiaal bleek veel overlap te bevatten, terwijl andere (relevante) informatie ontbrak. Wij koesterden allanger de wens om een digitale, op maat gesneden, zorgklapper te realiseren. Samen met Sanofi-aventis zijn de mogelijkheden van een digitaal zorgsysteem onderzocht en gerealiseerd. Sinds november 2010 is care companion voor onze patiënten online. Andere ziekenhuizen hebben de mogelijkheid hierbij aan te sluiten.

Wat is de huidige status en wat zijn uw ambities?
We zijn begonnen met borstkanker, omdat het veel voorkomt en de zorg steeds complexer is geworden. In 2011 is het de bedoeling dat we dit verder uitrollen naar prostaatkanker, en vervolgens naar dikke darmkanker. Indien het aanslaat, rollen we het vervolgens uit naar minder frequent voorkomende tumoren.

Wat zijn uw ervaringslessen bij deze eHealth innovatie?
Wij hebben vanaf het begin door middel van focusgroepbijeenkomsten de mening van patiënten gevraagd bij de ontwikkeling van dit programma. Ook is het multidisciplinaire mammateam vanaf het begin samen hierin opgetrokken. Dat heeft de latere implementatie sterk vereenvoudigd.

Welke praktische issues zijn nog niet opgelost en wat moet daar wat u betreft voor gebeuren en door wie?
We willen graag nog koppeling tussen het ziekenhuisinformatiesysteem van het ziekenhuis en care companion realiseren, onder andere vanwege de agendafunctie (afsprakenoverzicht).

Waarom zouden collega-artsen dit ook met uw of soortgelijke eHealth toepassing moeten integreren in het zorgproces?
Omdat het zowel voor de patiënt als voor de behandelaar zelf zeer positief en motiverend werkt. Het verbetert het onderlinge vertrouwen en bevordert ‘shared decision making’.

Meer praktijkvoorbeelden >

Bent u arts en heeft u een goed voorbeeld?
Laat het ons weten via dit formulier >


Lees ook het artikel ‘Succesvol werken met e-health’ in Medisch Contact van
14 januari 2011 met acht tips om uitvoeringsproblemen te tackelen.De KNMG wil met het plaatsen van praktijkvoorbeelden van artsen eHealth breed bekend maken onder artsen en een discussieplatform bieden. De KNMG geeft hiermee geen inhoudelijk oordeel over deze voorbeelden.


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd