Kwaliteitskader

Kern van de zaak

Het KNMG Kwaliteitskader medische zorg 'Staan voor kwaliteit' (april 2012) bevat één set kwaliteitsnormen voor alle specialismen en profielartsen. Het werd ontwikkeld samen met de wetenschappelijke verenigingen. Het kwaliteitskader bestrijkt acht kwaliteitsdomeinen voor medische zorg. Deze zijn uitgewerkt in aanbevelingen aan artsen en hun verenigingen.

Artsen krijgen zo een totaaloverzicht van de gangbare kwaliteitseisen, in onderlinge samenhang bezien: van bevoegd handelen tot visitatie, van nascholingseisen tot omgaan met incidenten. Het kwaliteitskader maakt duidelijk wat de eigen beroepsgroep en de maatschappij van elke arts verwachten op het terrein van:

  • kwaliteitsbevordering en
  • het afleggen van verantwoording.

Kwaliteitskader medische zorg

Uitwerking per specialisme

Het KNMG Kwaliteitskader biedt ruimte aan wetenschappelijke en beroepsverenigingen voor een eigen 'kwaliteitsbovenbouw'. Een voorbeeld vormt het kwaliteitskader van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). De inhoud hiervan is geïntegreerd in het KNMG Kwaliteitskader, dat daarnaast andere onderwerpen omvat, zoals deskundigheidsbevordering, veilig melden en het opstellen van richtlijnen.


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
04-01-2016 Scherpbier 2.0 - kwaliteitskader
10-09-2015 Koers: kwaliteit sociaal-geneeskundige opleidingen in de praktijk (MC)
11-06-2015 Koers op kwaliteit voor opleidingen sociale geneeskunde (MC)
25-02-2013 Patiëntveiligheid: niet doorslaan, wel aanpakken
03-12-2012 KNMG: politieke steun voor patiëntveiligheid belangrijk


KNMG standpunten en richtlijnen

Datum   Titel
23-04-2012 Kwaliteitskader medische zorg 'Staan voor kwaliteit' (2012)
26-01-2010 Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg (2010)
13-07-2007 Beleidsdocument veilig melden (2007)
13-07-2007 Omgaan met incidenten, fouten en klachten: wat mag van artsen worden verwacht? (2007)

Gerelateerde KNMG-dossiers


Kwaliteitsdossiers federatiepartners KNMG

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) publiceerde in april 2013 een Handreiking Kwaliteitsverbetering (‘Verbeter uw kwaliteit. Een agenda voor de praktijk’). Het helpt huisartsen om de kwaliteit van het eigen handelen te beoordelen en eventuele lacunes aan te pakken. Zo worden de kwaliteitsaanbevelingen uit het kwaliteitskader ‘Staan voor kwaliteit’ geconcretiseerd.


Artikelen over kwaliteitskader in Medisch Contact

Datum   Titel
09-12-2013 Senatoren worstelen met wet Kwaliteitsinstituut
02-05-2012 Meten diabeteszorg moet niet doorslaan
02-05-2012 Doorpakken na kwaliteitsvisitatie
23-04-2012 Beroepsgroep pakt regie over kwaliteit
28-03-2012 Markt geeft volle wachtkamers


< Overzicht thema's en trefwoorden

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd