Kwaliteitskader

Kern van de zaak

Het KNMG Kwaliteitskader medische zorg 'Staan voor kwaliteit' (april 2012) bevat één set kwaliteitsnormen voor alle specialismen en profielartsen. Het werd ontwikkeld samen met de wetenschappelijke verenigingen. Het kwaliteitskader bestrijkt acht kwaliteitsdomeinen voor medische zorg. Deze zijn uitgewerkt in aanbevelingen aan artsen en hun verenigingen.

Artsen krijgen zo een totaaloverzicht van de gangbare kwaliteitseisen, in onderlinge samenhang bezien: van bevoegd handelen tot visitatie, van nascholingseisen tot omgaan met incidenten. Het kwaliteitskader maakt duidelijk wat de eigen beroepsgroep en de maatschappij van elke arts verwachten op het terrein van kwaliteitsbevordering en het afleggen van verantwoording.


Kwaliteitskader medische zorg

Download

Uitwerking per specialisme

Het KNMG Kwaliteitskader biedt ruimte aan wetenschappelijke en beroepsverenigingen voor een eigen 'kwaliteitsbovenbouw'. Een voorbeeld vormt het kwaliteitskader van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). De inhoud hiervan is geïntegreerd in het KNMG Kwaliteitskader, dat daarnaast andere onderwerpen omvat, zoals deskundigheidsbevordering, veilig melden en het opstellen van richtlijnen.


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
22-04-2016   Gratis online course Medisch Leiderschap voor jonge artsen
21-04-2016   ABS-artsen: steun voor verslaafde artsen
07-04-2016   Kom 2 juni naar Congres Medisch Leiderschap!
25-02-2013   Patiëntveiligheid: niet doorslaan, wel aanpakken
01-05-2012   Staan voor kwaliteit


Kwaliteitsdossiers federatiepartners KNMG


Zie ook:

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd