Verantwoordelijkheidsverdeling

Kern van de zaak

Steeds vaker zijn diverse zorgverleners betrokken bij de zorgverlening aan en de behandeling van een cliënt. Een goede samenwerking voorkomt dan problemen en misverstanden. Belangrijke randvoorwaarden zijn een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling, goede onderlinge communicatie en afstemming over werkzaamheden en informatie. De KNMG heeft deze randvoorwaarden geëxpliciteerd in de Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg.

Hiermee wil de KNMG:

  • zorgverleners handvatten geven voor een goede organisatie van de zorgverlening en 
  • cliënten duidelijk maken wat zij van zorgverleners mogen verwachten.

De handreiking bevat dertien aanbevelingen voor samenwerking in de zorg (checklist). Het veld krijgt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg de tijd om de norm in te voeren, maar bij incidenten zal de Inspectie de veldnorm wel opvoeren richting zorgprofessionals en bestuurders.

De aanbevelingen moeten per sector van de gezondheidszorg worden uitgewerkt, verfijnd en geïmplementeerd. De KNMG biedt een platform voor de vele organisaties die de Handreiking onderschrijven om hieraan te werken en ervaringen uit te wisselen.

De Handreiking wordt onderschreven door organisaties van artsen (KNMG), algemene en academische ziekenhuizen (NVZ, NFU), verpleegkundigen (V&VN), verloskundigen (KNOV), fysiotherapeuten (KNGF), psychologen (NIP), apothekers (KNMP), instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ Nederland) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
18-06-2015 IGZ: Overdracht patiëntgegevens moet beter
20-06-2013 Reactie KNMG op RVZ-rapport participerende patiënt
11-04-2013 Is ouderenzorg iets voor ziekenhuizen?
05-04-2013 Niet in je eentje briljant zijn
01-11-2012 Minister Schippers neemt Handreiking taakherschikking in ontvangst


KNMG standpunten en richtlijnen

Datum   Titel
01-11-2012 Handreiking implementatie taakherschikking (2012)
09-02-2010 Checklist met 13 concrete aandachtspunten bij afspraken over verantwoordelijkheden (2010)
26-01-2010 Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg (2010)
13-07-2006 Handreiking voor samenwerking artsen, verpleegkundigen en verzorgenden bij euthanasie (2006)

Artikelen over verantwoordelijkheidsverdeling in Medisch Contact

Datum   Titel
09-12-2015 Medisch-Specialistisch Bedrijf is zegen voor de zorg
17-06-2015 Meekijkconsult: iedereen tevreden én geld over
04-03-2015 Teamtraining van specialisten werkt
04-03-2015 Huisartsen moeten elkaars expertise beter benutten
03-12-2014 Integrale bekostiging: bel voor de laatste ronde


Zie ook


Gerelateerde dossiers


< Overzicht thema's en trefwoorden

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd