Verantwoordelijkheidsverdeling

Kern van de zaak

Steeds vaker zijn diverse zorgverleners betrokken bij de zorgverlening aan en de behandeling van een cliënt. Een goede samenwerking voorkomt dan problemen en misverstanden. Belangrijke randvoorwaarden zijn een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling, goede onderlinge communicatie en afstemming over werkzaamheden en informatie. De KNMG heeft deze randvoorwaarden geëxpliciteerd in de Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg.

Hiermee wil de KNMG:

  • zorgverleners handvatten geven voor een goede organisatie van de zorgverlening en 
  • cliënten duidelijk maken wat zij van zorgverleners mogen verwachten.

De handreiking bevat dertien aanbevelingen voor samenwerking in de zorg. Het veld krijgt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg de tijd om de norm in te voeren, maar bij incidenten zal de Inspectie de veldnorm wel opvoeren richting zorgprofessionals en bestuurders.

De aanbevelingen moeten per sector van de gezondheidszorg worden uitgewerkt, verfijnd en geïmplementeerd. De KNMG biedt een platform voor de vele organisaties die de Handreiking onderschrijven om hieraan te werken en ervaringen uit te wisselen.

De Handreiking wordt onderschreven door organisaties van artsen (KNMG), algemene en academische ziekenhuizen (NVZ, NFU), verpleegkundigen (V&VN), verloskundigen (KNOV), fysiotherapeuten (KNGF), psychologen (NIP), apothekers (KNMP), instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ Nederland) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).


Download


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
18-06-2015   IGZ: Overdracht patiëntgegevens moet beter
11-04-2013   Is ouderenzorg iets voor ziekenhuizen?
05-04-2013   Niet in je eentje briljant zijn
31-10-2011   Kenmerkt wantrouwen de relatie tussen bestuurders en artsen?


Zie ook


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd