Kindermishandeling

Kern van de zaak

Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen die schade door kindermishandeling kunnen oplopen. Maar de afweging of en hoe u actie onderneemt, is vaak niet eenvoudig. U ziet signalen, maar zou het echt zo ernstig zijn? En rechtvaardigt dit ingrijpen van buitenaf? De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vormt de professionele norm voor artsen en helpt u, samen met het online stappenplan kindermishandeling, bij het maken van de afweging wanneer, bij wie en hoe u aan de bel trekt. De meldcode helpt u ook om af te wegen wanneer een melding bij Veilig Thuis is aangewezen.
Instellingen en professionals in onder andere de gezondheidszorg zijn wettelijk verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De KNMG-meldcode is naar aanleiding van deze wetgeving in 2014 geactualiseerd en aangevuld met de kindcheck.

Actueel

Competentieprofiel

De KNMG wil de kennis vergroten van (aankomende) artsen om adequaat te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld (april 2014) geeft wetenschappelijke verenigingen, opleiders en aios handvatten om de competenties, passend bij hun specifieke vak, aan te leren.

E-learning

Een e-learningmodule van de KNMG en Medisch Contact over de KNMG-meldcode Kindermishandeling behandelt in een uur de inhoud van de meldcode aan de hand van gefilmde casuïstiek. De vervolgcursus Huiselijk geweld tegen volwassenen (KNMG, the Next Page, LHV en VHN) besteedt ook aandacht aan de kindcheck. Beiden zijn geaccrediteerd voor medisch specialisten, huisartsen en sociaal geneeskundigen.


Zie ook:


KNMG standpunten en richtlijnen (PDF)

Datum   Titel
05-01-2015 KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (2014)
05-01-2015 KNMG stappenplan kindermishandeling (2014)
22-04-2014 Competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld (2014)
28-10-2011 KNMG wegwijzer dubbele toestemming minderjarige 28-10-2011


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
18-11-2015 Dreigende aanpassing meldcode kindermishandeling helpt kind in nood niet
14-11-2015 Hulp aan het kind voorop in de Week tegen Kindermishandeling
23-09-2015 Kindermishandeling? Stel adequate en snelle hulp aan kind centraal
22-09-2015 KNMG - actieplan lopende en nieuwe acties aanpak kindermishandeling
22-09-2015 KNMG - brief aan Tweede Kamer - Actieplan aanpak kindermishandeling - 17-09-2015


Praktijkdilemma's KNMG Artseninfolijn

Datum   Titel
25-06-2015 Wie heeft het gezag bij ondertoezichtstelling?
21-06-2011 Dubbele toestemming gescheiden ouders
05-10-2015 Kindermishandeling


Overige publicaties en websites


Artikelen over kindermishandeling in Medisch Contact

Datum   Titel
04-11-2015 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Dbc kindermishandeling moet er snel komen
21-10-2015 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Meldcode kindermishandeling werkt soms averechts
12-11-2014 Jgz onmisbaar bij preventie kindermishandeling
11-08-2014 Corrigerende tik mag nooit
01-07-2013 Kindermishandeling: Wet meldcode van kracht

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd