Euthanasie

Kern van de zaak

Patiënten hebben geen recht op euthanasie of hulp bij zelfdoding. Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar. Alleen artsen kunnen deze handelingen straffeloos uitvoeren in bijzondere omstandigheden, bij naleving van alle zorgvuldigheidseisen én door het te melden bij de toetsingscommissie euthanasie. Een verzoek om euthanasie is één van de meest indringende en belastende vragen die de patiënt aan de arts kan stellen. Principiële bezwaren van artsen tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding dienen te worden gerespecteerd.

De KNMG heeft in diverse standpunten en richtlijnen randvoorwaarden en procedures voor artsen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding uitgewerkt. Bij de totstandkoming raadpleegt de KNMG steeds experts en artsen uit de achterban en betrekt hierbij maatschappelijke organisaties.


Actueel

NRC en KNMG willen maatschappelijk debat euthanasie verder brengen
Met toenemende ingewikkelde euthanasieverzoeken en druk op (huis)artsen om deze uit te voeren, rijst de vraag of een trotse Nederlandse verworvenheid zijn eigen grenzen raakt. NRC verkent met hulp van de KNMG hoe Nederlanders denken over dilemma’s rond euthanasie. Lees meer >KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
13-11-2015 KNMG: euthanasie is bijzonder medisch handelen
09-11-2015 Een niet zichtbare regisseur
05-11-2015 Hoe denken artsen over hun eigen levenseinde?
29-10-2015 Wijziging telefoonnummers SCEN
28-10-2015 KNMG zet levenseinde en euthanasie op agenda internationale artsenorganisatie


KNMG standpunten en richtlijnen

Datum   Titel
28-08-2012 Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding (2012)
12-03-2012 Advies aan artsen over verzoeken Levenseindekliniek (2012)
07-03-2012 Standpunt Federatiebestuur KNMG inzake euthanasie (2003) met nadere uitleg (2012)
23-02-2012 Euthanasia in the Netherlands: the facts (2012)
21-02-2012 Goede steun en consultatie bij euthanasie (2012)
07-09-2011 Standpunt rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde (2011)
06-09-2011 Position paper: The role of the physician in the voluntary termination of life (2011)
16-06-2010 Richtlijn euthanasie bij een verlaagd bewustzijn
31-12-2007 SCEN: informatie voor patiënten (2007)
13-07-2006 Handreiking voor samenwerking artsen, verpleegkundigen en verzorgenden bij euthanasie (2006)
13-07-2005 Begrippen en zorgvuldigheidseisen rond het levenseinde (2005)
14-07-2004 Op zoek naar normen voor het handelen van artsen bij vragen om hulp bij levensbeëindiging in geval van lijden aan het leven: rapport Commissie Dijkhuis (2004)
20-07-2002 Euthanasie; zorgvuldig van begin tot einde (2002)


Andere richtlijnenPraktijkdilemma's KNMG Artseninfolijn

Datum   Titel
03-07-2014 Mag ik als waarnemend arts euthanasie uitvoeren?
06-05-2014 Extra behoedzaam bij euthanasieverzoek psychiatrische patiënt
04-04-2012 Levenseindekliniek: het volledige medisch dossier toesturen?
17-10-2011 Onzeker over euthanasieverzoek
26-03-2010 Moet euthanasieverzoek schriftelijk gebeuren?


Artikelen over euthanasie in Medisch Contact

Datum   Titel
04-11-2015 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Groningse SCEN-artsen zien hun rol verschralen
23-09-2015 Verpleeghuis verlaten voor Levenseindekliniek?
09-09-2015 Euthanasie is geen consumptieartikel
26-08-2015 Zomerportret 4. Suzanne van de Vathorst: ‘Euthanasie is gebaseerd op autonomie, maar ook op barmhartigheid’
23-04-2015 Zes jaar Klachtencommissie SCEN: wat leren we ervan?


Zie ook:


< Overzicht thema's en trefwoorden

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd