Euthanasie

Kern van de zaak

Patiënten hebben geen recht op euthanasie of hulp bij zelfdoding. Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar. Alleen artsen kunnen deze handelingen straffeloos uitvoeren in bijzondere omstandigheden, bij naleving van alle zorgvuldigheidseisen én door het te melden bij de toetsingscommissie euthanasie. Een verzoek om euthanasie is één van de meest indringende en belastende vragen die de patiënt aan de arts kan stellen. Principiële bezwaren van artsen tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding dienen te worden gerespecteerd.

De KNMG heeft in diverse standpunten en richtlijnen randvoorwaarden en procedures voor artsen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding uitgewerkt. Bij de totstandkoming raadpleegt de KNMG steeds experts en artsen uit de achterban en betrekt hierbij maatschappelijke organisaties.


Actueel

NRC en KNMG willen maatschappelijk debat euthanasie verder brengen
Met toenemende ingewikkelde euthanasieverzoeken en druk op (huis)artsen om deze uit te voeren, rijst de vraag of een trotse Nederlandse verworvenheid zijn eigen grenzen raakt. NRC verkent met hulp van de KNMG hoe Nederlanders denken over dilemma’s rond euthanasie. Lees meer >KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
04-02-2016 Commissie-Schnabel: euthanasiewet biedt voldoende ruimte bij voltooid leven
07-01-2016 Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek: verduidelijking
05-01-2016 Het dilemma van de laatstewilpil
05-01-2016 Zelfbeschikking rond levenseinde mag arts niet verplichten
17-12-2015 Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek beschikbaar


Position papers

Datum   Titel
19-01-2016   KNMG - Position paper rondetafelgesprek inzake euthanasie bij minderjarigen 22-01-2016
27-05-2014   KNMG - Position paper t.b.v. rondetafelgesprek euthanasie in de psychiatrie - 27-05-2014
30-09-2013   KNMG - Position paper - Toetsingspraktijk euthanasie op onderdelen verbeteren


KNMG standpunten en richtlijnen

Datum   Titel
28-08-2012 Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding (2012)
12-03-2012 Advies aan artsen over verzoeken Levenseindekliniek (2012)
07-03-2012 Standpunt Federatiebestuur KNMG inzake euthanasie (2003) met nadere uitleg (2012)
23-02-2012 Euthanasia in the Netherlands: the facts (2012)
21-02-2012 Goede steun en consultatie bij euthanasie (2012)
07-09-2011 Standpunt De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde (2011)
06-09-2011 Position paper: The role of the physician in the voluntary termination of life (2011)
16-06-2010 Richtlijn euthanasie bij een verlaagd bewustzijn
31-12-2007 SCEN: informatie voor patiënten (2007)
13-07-2006 Handreiking voor samenwerking artsen, verpleegkundigen en verzorgenden bij euthanasie (2006)
13-07-2005 Begrippen en zorgvuldigheidseisen rond het levenseinde (2005)
14-07-2004 Op zoek naar normen voor het handelen van artsen bij vragen om hulp bij levensbeëindiging in geval van lijden aan het leven: rapport Commissie Dijkhuis (2004)
20-07-2002 Euthanasie; zorgvuldig van begin tot einde (2002)


Andere richtlijnenPraktijkdilemma's KNMG Artseninfolijn

Datum   Titel
03-07-2014 Mag ik als waarnemend arts euthanasie uitvoeren?
06-05-2014 Extra behoedzaam bij euthanasieverzoek psychiatrische patiënt
17-10-2011 Onzeker over euthanasieverzoek
26-03-2010 Moet euthanasieverzoek schriftelijk gebeuren?
19-11-2003 Kan mijn praktijkgenoot consulent (2e arts) zijn bij een euthanasie-aanvraag?


Artikelen over euthanasie in Medisch Contact

Datum   Titel
20-01-2016 OM ondergraaft euthanasiewet
15-01-2016 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Verwarring over wilsverklaring door Euthanasiewet
04-11-2015 Groningse SCEN-artsen zien hun rol verschralen
23-09-2015 Verpleeghuis verlaten voor Levenseindekliniek?
09-09-2015 Euthanasie is geen consumptieartikel


Zie ook:


< Overzicht thema's en trefwoorden

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd