Euthanasie

Kern van de zaak

Patiënten hebben geen recht op euthanasie of hulp bij zelfdoding. Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar. Alleen artsen kunnen deze handelingen straffeloos uitvoeren in bijzondere omstandigheden, bij naleving van alle zorgvuldigheidseisen én door het te melden bij de toetsingscommissie euthanasie. Een verzoek om euthanasie is één van de meest indringende en belastende vragen die de patiënt aan de arts kan stellen. Principiële bezwaren van artsen tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding dienen te worden gerespecteerd.

De KNMG heeft in diverse standpunten en richtlijnen randvoorwaarden en procedures voor artsen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding uitgewerkt. Bij de totstandkoming raadpleegt de KNMG steeds experts en artsen uit de achterban en betrekt hierbij maatschappelijke organisaties.


Richtlijnen en standpunten

Richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding

Bijlagen

Vragenformulieren

  • Vragenformulier voor de arts - uitvoering euthanasie
    Artsen wordt verzocht een vragenformulier in te vullen en te retourneren. Zo kunnen de KNMP en de KNMG de adviezen in de Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding toetsen aan praktijkervaringen en zo nodig bijstellen.
  • Vragenformulier voor de apotheker - uitvoering euthanasie
    Apothekers wordt verzocht een vragenformulier in te vullen en te retourneren. Zo kunnen de KNMP en de KNMG de adviezen in de Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding toetsen aan praktijkervaringen en nagaan hoe de aanvraag en afhandeling van euthanatica in de praktijk verloopt.

Het formulier kan volledig vrijblijvend en anoniem worden ingevuld en ongefrankeerd worden verzonden naar: KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum | Antwoordnummer 1774 | 2501 VB Den Haag.

Standpunt euthanasie

Rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde

Verlaagd bewustzijn

SCEN

Overig


Richtlijnen van anderen


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
19-05-2016   Euthanasie: voor het eerst intensieve discussie door internationale artsen
16-03-2016   E-learning over levenseinde en euthanasie
04-02-2016   Commissie-Schnabel: euthanasiewet biedt voldoende ruimte bij voltooid leven
07-01-2016   Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek: verduidelijking
05-01-2016   Het dilemma van de laatstewilpil


Position papers

Datum   Titel
19-01-2016   Position paper Rondetafelgesprek inzake euthanasie bij minderjarigen - 18-01-2016
27-05-2014   Position paper Rondetafelgesprek euthanasie in de psychiatrie - 27-05-2014
30-09-2013   Position paper Toetsingspraktijk euthanasie op onderdelen verbeteren - 20-11-2013


Praktijkdilemma's KNMG Artseninfolijn


Artikelen over euthanasie in Medisch Contact

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd