Arbeidsparticipatie

Kern van de zaak

Nederland ontwikkelt zich van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Een participatiesamenleving is een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, zonder hulp van de overheid. De mate van gezondheid heeft invloed op de wijze waarop mensen in staat zijn om te participeren in de samenleving.

Arbeidsparticipatie

Bij arbeidsparticipatie ligt de focus op de gezondheid op het werk. Werk en werkomstandigheden zijn belangrijke determinanten van gezondheid. Er ontstaat groeiende aandacht voor arbeid in de curatieve zorg. Tijdige signalering van arbeidsrelevante gezondheidsproblemen en adequate behandeling, met aandacht voor de sociale omgeving van mensen, draagt bij aan behoud en toename van zowel de arbeids- als de maatschappelijke participatie. Een goede afstemming binnen de medische keten is hierbij onontbeerlijk.


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
13-02-2014 Artsenorganisaties zetten stap in arbeidsgerelateerde zorg
19-09-2013 Schending regels over uitwisseling verzuimgegevens
25-02-2013 Lokaal gezondheidsbeleid: van kennis naar toegevoegde waarde
11-12-2012 Participatie: de papieren tijger van dit decennium?
21-09-2011 Aanvullend beleid noodzakelijk voor duurzame inzetbaarheid van werkenden


KNMG standpunten en richtlijnen

Datum   Titel
14-07-2007 Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en reïntegratie (2007)
13-07-2007 Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en reïntegratie: bijlage 5: voorbeeld van een communicatieformulier (2007)


Praktijkdilemma's KNMG Artseninfolijn

Datum   Titel
28-10-2004 Wat is de rol van behandelend arts bij arbeidsverzuim?
20-11-2003 Wat is een aanstellingskeuring en welke regels gelden daarvoor?


Zie ook

< Naar Thema Preventie en gezondheidsbevordering

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd