Arbeidsparticipatie

Kern van de zaak

Nederland ontwikkelt zich van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Een participatiesamenleving is een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, zonder hulp van de overheid. De mate van gezondheid heeft invloed op de wijze waarop mensen in staat zijn om te participeren in de samenleving.

Arbeidsparticipatie

Bij arbeidsparticipatie ligt de focus op de gezondheid op het werk. Werk en werkomstandigheden zijn belangrijke determinanten van gezondheid. Er ontstaat groeiende aandacht voor arbeid in de curatieve zorg. Tijdige signalering van arbeidsrelevante gezondheidsproblemen en adequate behandeling, met aandacht voor de sociale omgeving van mensen, draagt bij aan behoud en toename van zowel de arbeids- als de maatschappelijke participatie. Een goede afstemming binnen de medische keten is hierbij onontbeerlijk.


Download


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
05-04-2016   Wat betekent werk voor uw patiënt?


Praktijkdilemma's KNMG Artseninfolijn

Datum   Titel
28-10-2004 Wat is de rol van behandelend arts bij arbeidsverzuim?
20-11-2003 Wat is een aanstellingskeuring en welke regels gelden daarvoor?


Zie ook

    "Artsen hebben meer invloed dan ze denken"

    27-05-2016 |  Ellen Burgering, beleidsadviseur Preventie van de KNMG, is ervan overtuigd dat artsen ook een belangrijke rol kunnen spelen in het terugdringen van leefstijlgerelateerde aandoeningen. »»


Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd