Lijden aan het leven

Levensmoe, lijden aan het leven, voltooid leven - in de discussie over mensen die hun leven voltooid achten en hulp willen krijgen om het leven te beëindigen, wordt een veelheid aan termen en definities gebruikt.

Na de uitspraak van de Hoge Raad in de veelbesproken zaak-Brongersma (2002) is binnen en buiten de medische beroepsgroep discussie ontstaan over de vraag of er een rol is voor artsen bij het verlenen van hulp bij het zelfgekozen levenseinde. Hierop heeft de commissie Dijkhuis op verzoek van de KNMG in 2004 het rapport ‘Op zoek naar normen voor het handelen van artsen bij vragen om hulp bij levensbeëindiging in geval van lijden aan het leven’ opgesteld. De KNMG drong hierna aan op nader onderzoek onder artsen en patiënten. Politiek lag dat echter te gevoelig.

In 2010 laaide de discussie hierover op via het burgerinitiatief Uit Vrije Wil. Deze groep wil mogelijk maken dat oude mensen die hun leven voltooid achten op hun uitdrukkelijk verzoek waardig kunnen sterven. Het burgerinitiatief heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. Het parlement heeft bij de behandeling geconcludeerd dat na afronding van het maatschappelijke debat het onderwerp weer op de agenda van de Tweede Kamer terug moet komen.

De KNMG vindt Uit Vrije Wil de problematiek van ouderen met een stervenswens terecht weer op de agenda heeft gezet. Maar voor een afgewogen maatschappelijke discussie moet eerst grondig onderzoek plaatsvinden naar aard en omvang van de problematiek. Want niemand weet om hoeveel mensen het gaat, welke problemen ze hebben en aan welke oplossing ze zelf denken.

Tegelijk biedt de euthanasiewet meer ruimte dan wordt gedacht voor ouderen met een stapeling van op zich niet fatale klachten die zorgen voor ondraaglijk lijden en die een stervenswens hebben. Over de rol van artsen in deze situatie heeft de KNMG diverse debatten georganiseerd. Dit heeft geleid tot KNMG-standpunt De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde (2011).


KNMG nieuws en commentaren

Datum   Titel
08-06-2015 Nu beschikbaar: discussie- en onderwijsmodule Passende zorg in de laatste levensfase
29-10-2013 Fundamentele discussie over euthanasieregels nuttig
23-10-2013 KNMG tevreden met vonnis in zaak rond hulp bij zelfdoding
02-03-2012 Debat Tweede Kamer over Burgerinitiatief Voltooid leven op donderdag 8 maart
02-02-2012 KNMG roept op tot onderzoek naar ouderen met stervenswens


KNMG standpunten en richtlijnen

Datum   Titel
17-10-2012 Handreiking Tijdig spreken over het levenseinde (2012)
07-09-2011 Standpunt rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde (2011)
14-07-2004 Op zoek naar normen voor het handelen van artsen bij vragen om hulp bij levensbeëindiging in geval van lijden aan het leven: rapport Commissie Dijkhuis (2004)


Artikelen over Lijden aan het leven in Medisch Contact

Datum   Titel
26-11-2015 Advies commissie Voltooid Leven vooruitgeschoven
13-04-2015 OM eist toch celstraf voor Heringa
11-03-2015 ‘Ondraaglijk lijden’ onder druk
12-02-2015 De dood leeft onder dokters
03-12-2014 Euthanasie bij wie dat niet bevat


Zie ook:


< Overzicht thema's en trefwoorden

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd