31 augustus 2011

Bezuinigen op chronisch zieken buitenproportioneel

Bezuinigen op chronisch zieken buitenproportioneel

Artsenfederatie KNMG is mordicus tegen het kennelijke kabinetsvoornemen om verder te snijden in de vergoedingen voor chronisch zieken. Volgens het ANP wil het kabinet het budget voor de jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten halveren.

De huidige vergoedingsregeling zou volgens een woordvoerder van minister Schippers niet waterdicht zijn, omdat een deel van het geld terecht zou komen bij mensen die het niet nodig hebben.

Buitenproportioneel

Eenzelfde argument werd eerder gebruikt om zeer fors te bezuinigen op het Persoonsgebonden Budget. Nu nog een keer korten zou buitenproportioneel zijn.

Korte termijn

Verbetering van de uitvoering van deze regelingen ligt veel meer voor de hand, maar het kabinet kiest blijkbaar liever voor een makkelijke, harde ingreep. Het korte termijneffect – snel bezuinigingen inboeken - krijgt opnieuw prioriteit boven het ontwikkelen van visie en toekomstgericht beleid.

Kwetsbare patiënt de dupe

Dat daarmee een zeer grote groep kwetsbare patiënten ernstig wordt benadeeld, neemt het kabinet op de koop toe. Onacceptabel, vindt de KNMG, die dit in september bij de Tweede Kamer aan de orde zal stellen tijdens de begrotingsbehandeling.

Zie ook:

 Gerelateerde artikelen

Datum   Titel
23-09-2015   Heeft u ervaring met tolken in de zorg?
10-03-2014   Kwaliteitsnorm tolkgebruik: hulp bij keus voor professionele tolk
17-09-2013   Afspraken dokters en kabinet voorkomen ingrepen in pakket
18-07-2013   Zorgakkoorden snel bereikt, met behoud van kwaliteit van zorg
14-06-2013   KNMG verheugd met onderzoek naar inzet tolken

Laatst gewijzigd: 13 november 2014

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (1)

"Het is natuurlijk makkelijk om alle door de overheid ingestelde tegemoetkomingen te schrappen, want dat is zichtbaar voor de ambtenaar en het ministerie. Het grote nadeel is, dat die tegemoetkomingen en subsidies natuurlijk voor kwetsbare groepen ingesteld zijn. Misschien is het een beter idee om langer na te denken en iets verder te rekenen dan nu gedaan wordt. Het is namelijk nog altijd zo, dat de hogere inkomens niet meer dan een plafond aan bijdragen voor de Zorgverzekeringswet hoeven betalen. De inkomenafhankelijke bijdrage daarom proportioneel laten zijn en niet stoppen bij 1 ton zou al heel snel veel meer geld voor de zorg opleveren. Dat is pas echt proportioneel! Het voordeel is, dat die hogere inkomensgroepen het niet echt voelen, en het in het kader van de solidariteit in Nederland waarschijnlijk geen probleem vinden!"

Kluft, Den Haag - 01-09-2011 10:28

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd