9 november 2011

Levenseindekliniek blijft onwenselijk

De oprichting van een levenseindekliniek kent veel bezwaren, stelt de KNMG in reactie op een artikel van de NVVE in Medisch Contact over de contouren van zo’n kliniek. 'Dat artsen  in zo'n kliniek dagelijks euthanasie zouden gaan uitvoeren is geen pluspunt. Euthanasie is geen routinezaak en mag dat ook nooit worden', zegt ethicus Gert van Dijk van de KNMG. 

'In gesprekken met patiënten moet de vraag centraal staan wat de beste zorg voor hem of haar is, en dat is veel breder dan de vraag of voldaan is aan de zorgvuldigheidseisen voor euthanasie ' stelt ethicus Gert van Dijk. 'Daar komt bij dat het voor patiënten moeilijker wordt om 'nee' te zeggen als ze de procedure hebben doorlopen en in de kliniek zijn opgenomen. Daardoor komt de vrijwilligheid onder druk te staan. Juist bij de meest complexe patiënten, zoals chronisch psyschiatrische patienten, is het bovendien zeer ingewikkeld om te beoordelen of sprake is van uitzichtloos lijden en een weloverwogen verzoek. Met een groot aanbod aan patiënten die hun leven beëindigd willen zien, is het erg lastig dat zorgvuldig te doen.' 

Al in 2010 benoemde de KNMG de bezwaren die kleven aan het plan van de NVVE om een kliniek op te richten waarin mensen worden geholpen om een einde te maken aan hun leven. Zorgvuldige besluitvorming over de dood vraagt om een open blik, niet om een tunnelvisie waarin de dood de enige uitkomst is. Ook kost het vaststellen of het lijden van de patiënt uitzichtloos en ondraaglijk is doorgaans veel tijd, terwijl de NVVE zegt dat het een kort traject moet zijn. Zeker wanneer het gaat om ingewikkelde problematiek zoals die bij dementie en chronisch psychiatrische patiënten, de groepen waarop de NVVE zich zegt te richten, kost het zorgvuldig beoordelen van een euthanasieverzoek en het tot stand brengen van een vertrouwensrelatie veel meer tijd. Een levenseindekliniek wekt bovendien ten onrechte de verwachting van een recht op euthanasie.

Zie ook:

Laatst gewijzigd: 26 september 2012

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (1)

"Op dit momenten zijn er patiënten, die door hun eigen arts onvoldoende begeleid en gerespecteerd worden in hun euthanasiewens terwijl de casuïstiek wel aan de wettelijke criteria voldoet. Deze mensen staan op dit moment in de kou. de onwenselijkheid van de oprichting van een levenseinde kliniek heeft dus ook alles te maken met de expertise en houding van de artsen. Actief beleid van de KNMG en de artsen zou de noodzaak minder groot maken "

roelie dijkman, haarlem - 18-11-2011 12:30

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd