28 december 2011

Kindveiligheid verbeteren door deskundigheid en samenwerking

Kindveiligheid moet je primair verbeteren met deskundigheidsbevordering en samenwerking. Dit concludeert de KNMG in haar definitieve standpunt op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit januari 2011 Over de fysieke veiligheid van het jonge kind

Op 27 december 2011 stuurde de KNMG haar standpunt aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie. De KNMG geeft hierin nogmaals aan de voorkeur te geven aan een wettelijk verplichte meldcode en niet aan een wettelijke meldplicht zoals  mede naar aanleiding van het rapport is bepleit. De KNMG ziet vooral heil in deskundigheidsbevordering en samenwerking om het kindveiligheidsstelsel verder te verbeteren. 

In het standpunt gaat de KNMG ook in op de activiteiten van de vier Taakgroepen die dit jaar zijn ingesteld naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad. Eén van die activiteiten betreft het verbeteren van de samenwerking rond informatie-uitwisseling tussen de (volwassenen)GGZ en de jeugdzorg, waar de KNMG zich actief voor inzet. Eerder gaf de KNMG aan ook noodzakelijke verbeteringen in de artsenopleidingen te willen helpen stimuleren.

Zie ook:

Gerelateerde berichten

Datum   Titel
08-02-2016   Position paper Artsencoaliitie - Kindermishandeling 05-02-2016
13-01-2016   Artsenorganisaties: verkapte meldplicht kindermishandeling onaanvaardbaar
18-11-2015   Dreigende aanpassing meldcode kindermishandeling helpt kind in nood niet
14-11-2015   Hulp aan het kind voorop in de Week tegen Kindermishandeling
23-09-2015   Kindermishandeling? Stel adequate en snelle hulp aan kind centraal


Laatst gewijzigd: 28 december 2011

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd