23 februari 2012

KNMG: VUMC schendt privacy patiënt

Gisteren verschenen berichten in de media dat in het VU Medisch Centrum opnames van patiënten zijn gemaakt zonder dat die daar toestemming voor hebben gegeven. De KNMG is van mening dat het VUMC hiermee in strijd met de wet en de professionele norm heeft gehandeld.

De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst zegt dat derden niet aanwezig mogen zijn bij een behandeling 'tenzij de patiënt ermee heeft ingestemd dat de verrichtingen kunnen worden waargenomen door anderen'.

De KNMG heeft dit nader uitgewerkt in de richtlijn omgaan met medische gegevens' uit 2010 waarin staat: 'De patiënt moet vooraf toestemming voor tv-opnames geven. Er mogen dus geen opnamen gemaakt worden van patiënten die niet in staat zijn om toestemming te geven, zoals geïntoxiceerde, comateuze of anderszins wilsonbekwame patiënten.'

Naar de mening van de KNMG kunnen tv-opnames alleen worden gemaakt wanneer de patiënt daar voorafgaande aan de opnames toestemming voor heeft gegeven. Dat betekent dat in spoedeisende situaties geen opnames kunnen worden gemaakt, omdat daar de gelegenheid voor het vragen van toestemming ontbreekt.

De KNMG betreurt deze werkwijze van het VUMC en roept het VUMC op er zorg voor te dragen dat dit in de toekomst niet meer voor kan komen.

Zie ook:

Laatst gewijzigd: 24 februari 2012

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (4)

"Bij deze kwestie wil ik een enkele kanttekening plaatsen omdat er toch in de gehele discussie wat over het hoofd gezien wordt. Volgens de richtlijn van de KNMG dienen zowel de patiënt als de behandelaar toestemming te geven voor filmopnamen. Dit betekent dat de behandelaar ook een beoordeling gevraagd wordt!. Terecht, want het beroepsgeheim is er niet t.b.v. de individuele patiënt, maar in het algemeen belang. De behandelaar dient dan m.i. het belang van de filmopnamen af te wegen tegen het belang van het beroepsgeheim. Dan lijkt het mij evident dat het belang van de PR van het VUMC en de sensatiezoekerij van heer Oerlemans en consorten van minder gewicht zijn dan het gewicht van zoveel mogelijk handhaven van het (medisch) beroepsgeheim. Mij lijkt dan ook de conclusie dat de artsen die deze afweging niet of lichtvaardig hebben gemaakt, naar alle waarschijnlijkheid zich klachtwaardig hebben gedragen, niet gewaagd."

Roelof Keijser, jurist, Amsterdam - 24-02-2012 22:04

"Terecht dat er zorgorganisaties en deskundigen zijn die hun afkeer uitspreken over hetgeen op de Eerste Hulp van het VU is gebeurd. Maar naar mijn idee wordt er wel iets vergeten in deze privacy-discussie. Ik heb gemerkt dat de privacyschending al plaatsvind als je bij een ziekenhuisopname niet op een éénpersoonskamer terecht komt. Je deelt de kamer met (een) vreemde(n). Alles wat de zorgverleners aan het bed zeggen over het zorgproces en ziekte wordt ook door de rest van de kamer gehoord. Of denkt men dat dat dichtgeschoven gordijntje rondom het bed ook privacybescherming geeft bij het gesproken woord?
Een gesprek op een kantoortje vind alleen plaats als er eventueel familie aanwezig is en dan nog niet altijd."

wie o wie, kind van een opgenomen patiënt - 24-02-2012 09:41

"Naast dat het gewoon schandalig is wat er is gebeurd, speelt er ook mee dat er geen enkele garantie is dat alle beelden echt gewist zijn.
Die camera's nemen de beelden op. Vervolgens beschrijft een spotter wat er op de beelden staat. Een regisseur, redacteur bekijken dan weer wat ze willen gebruiken. Dan maken ze een proefmontage met een kopie van het ruwe materiaal. En uiteindelijk een echte montage met originele materiaal.
Om het materiaal te bewerken wordt het in een computer gezet.
Het is dus niet zo dat alleen de redacteuren de beelden zien die niet mogen worden uitgezonden. Ook de spotter en editor zien het. Daarnaast worden er altijd kopieën gemaakt en staat het dus zoals eerder gezegd op de computer.
Ook lopen er vaak allerlei mensen rond in montageruimtes; assistentes, mensen die er werken. Een spotter kan op kantoor werken, maar ook thuis. Dan kunnen vrienden meekijken.
Kortom: ik acht de kans klein dat echt al het materiaal dat niet mocht worden gebruikt.(dus ook kopieën) is weggegooid Tevens hebben veel meer mensen het gezien dan ze nu beweren."

Eliza B, schrijver, Friesland - 24-02-2012 02:16

"Duidelijke stelling van de KNMG. Onbegrijpelijk dat bij zo'n enorme schending van de privacy geen juridische stappen zijn ondernomen om de uitzending tegen te houden."

Fred Verdult, gezondheidscommunicatie, Amsterdam - 23-02-2012 20:43

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd