5 april 2012

KNMG: verdere verruiming numerus fixus ongewenst

De KNMG vindt een verdere verruiming van de numerus fixus ongewenst. De aandacht moet niet uitgaan naar kwantiteit van artsen, maar naar de zorgontwikkeling in de toekomst en de zorgbehoefte die daaruit voorvloeit. In de toekomst is dan ook steeds meer behoefte aan generalisten in de medische, verpleegkundige en verzorgende disciplines. 

Het kabinet heeft ingestemd met het afschaffen van de numerus fixus en van de loting voor de studie geneeskunde. De loting zou geheel vervangen moeten worden door decentrale selectie. Decentrale selectie zal gefaseerd ingevoerd worden in een periode van vijf jaar.

Behoefte

Het loslaten van de numerus fixus en van het aantal plaatsen in de vervolgopleidingen betekent niet dat we straks de zorgverleners krijgen die de samenleving het meest nodig heeft. Het tekort aan onder meer specialisten ouderengeneeskunde, bedrijfsartsen en jeugdartsen wordt niet opgelost door meer studenten toe te laten tot de geneeskunde studie. De overheid en de opleidingen zullen hierop moeten sturen in zowel de basis- als de vervolgopleidingen.

Kwaliteit

Het toelaten en opleiden van 200 extra masterstudenten vraagt om een goede organisatie en voldoende kleinschalig vaardigheden- en patiëntgebonden onderwijs. De KNMG roept de medische faculteiten op om voldoende te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Ook moet voorkomen worden dat de toename van het aantal geneeskundestudenten leidt tot langere wachttijden voor de coschappen en tot minder patiëntcontacten voor coassistenten.

Decentrale selectie

Tot op heden is er weinig bewijs dat door decentrale selectie de kwaliteit van de student en de toekomstige arts toeneemt. Een onderzoek aan de Erasmus universiteit naar de effecten van decentrale selectie laat zien dat de uitval tijdens de studie met een factor 2,5 afneemt en dat studenten meer extracurriculaire activiteiten ondernemen. Geselecteerde studenten scoren daarentegen geen hogere cijfers en studeren niet sneller. Ook kost decentrale selectie de faculteiten veel tijd en menskracht, die beter in het onderwijs kunnen worden ingezet.

De KNMG plaatst dan ook vraagtekens bij decentrale selectie en pleit er krachtig voor, eerst een valide en uniforme selectiemethode te ontwikkelen..

Op dinsdag 10 april 2012 debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel numerus fixus. Voor meer informatie over het standpunt van de KNMG vindt u hier onze position paper.

Zie ook

Gerelateerde berichten

Datum   Titel
29-10-2010 KNMG: behoud numerus fixus geneeskunde
02-02-2010 Krijgen artsen rake klappen of kleunt NRC mis?
01-02-2010 Decentrale selectie: de rechter bepaalt
29-01-2010 KNMG oneens met RVZ aanbeveling om numerus fixus los te laten
15-12-2009 KNMG twijfelt over noodzaak verruimen Numerus fixus
04-10-2009 Geen uitbreiding numerus fixus

Laatst gewijzigd: 5 april 2012

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (1)

"Beste Mensen,

In Vlaanderen bestaat al een aantal jaren een toegangsexamen voor een aantal disciplines, burgelijk ingenieur was daar al heel vroeg mee en begon ongeveer 30 jaar terug al met een ingangsexamens voor de opleiding en sinds 12 jaar hebben ze dat ook ingevoerd voor Geneeskunde in Tandheelkunde. Het heeft ertoe geleid dat het aantal studenten sterk is afgenomen en volgens mij is het slagingspercentage sterkt toegnomen, maar in België was daarvoor een vrije toegang tot deze richtingen.
In Wallonië is de selectieproef naar mijn weten nog niet ingevoerd. Daar vindt de selectie vooral in het eerste jaar plaats. Zij bieden alle ingeschreven studenten en basisprogramma aan en kunnen dan beoordelen op basis van een gelijk opleidingsaanbod.

Misschien toch even gaan kijken naar de Zuiderburen.

Groet

Elise Wardenier-Moers"

Wardenier-Moers, Psychiater, Holthees - 07-04-2012 16:00

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd