11 april 2012

Artsen en wetenschapsfraude

Het verzamelen, bewerken en publiceren van medisch wetenschappelijke gegevens moet transparant gebeuren. Onwelgevallige gegevens mogen niet worden achtergehouden of opgepoetst en auteurs moeten een wezenlijk aandeel in de publicatie hebben.

Hiermee reageert de KNMG op het bericht vandaag in Medisch Contact dat nogal wat artsen weten dat er met wetenschappelijke gegevens wordt gemanipuleerd. Dit volgt uit een enquête onder leden van het KNMG-ledenpanel.

Reputatieschade

De publicatiedruk die op medische wetenschappers rust, leidt er kennelijk toe dat er soms resultaten worden verzonnen of weggelaten om de kans op publicatie te vergroten. Dat is een ongewenste situatie die tot grote reputatieschade kan leiden, niet alleen voor de betrokken wetenschappers maar vooral voor de geneeskunde als geheel. De geneeskunde moet het vertrouwen van patiënten waard zijn en blijven; het manipuleren van gegevens ondermijnt dat vertrouwen.

Controle

De KNMG dringt er daarom bij verantwoordelijke wetenschappelijke instanties en onderzoekers en bij uitgevers van medische publicaties op aan om deze misstanden te voorkómen. Dat betekent dat er beter gecontroleerd moet worden op de inhoud en auteurs van ingediende manuscripten, en dat wellicht ook ruwe gegevens van lopende onderzoeken aan onafhankelijk peer review moeten worden onderworpen. Het is aan leidende wetenschappelijke instanties om daar aanbevelingen over uit te brengen.

Zie ook:

Laatst gewijzigd: 11 april 2012

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd