Toetsingscommissies euthanasie uitgebreid

Minister Schippers van VWS breidt de toetsingscommissies euthanasie uit, nadat de KNMG diverse malen aandacht heeft gevraagd voor de onacceptabel lange wachttijden.

De regionale toetsingscommissies euthanasie worden uitgebreid met vijftien leden en een aantal (adjunct-) secretarissen (6 fte’s). Ook wordt de werkwijze van de commissies aangepast. Dat schrijft minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer.

Hiermee komt de minister tegemoet aan eerdere oproepen van de KNMG om de onacceptabel lange wachttijd voor artsen op een oordeel van de Rte’s te verkorten. Dit leidt tot te lange onzekerheid voor artsen na een euthanasiemelding.

Wettelijke termijn

Voor artsen betekent dit hopelijk dat de achterstand snel wordt weggewerkt en dat nieuwe meldingen binnen een acceptabele termijn worden afgehandeld. De minister geeft aan dat zij verwacht dat uiterlijk in de eerste helft van 2013 de doorlooptijden weer zijn teruggebracht tot de wettelijke termijn. Die is zes weken met eenmalig de mogelijkheid van een verlenging van zes weken om extra informatie in te winnen.

Oordelen online

Niet alleen wordt de capaciteit van de Rte’s uitgebreid, ook geeft de minister aan dat zij het publiceren en anonimiseren van oordelen op de website van groot belang vindt. De KNMG rekent erop dat met deze capaciteitsuitbreiding de databank met oordelen op korte termijn geactualiseerd zal worden.

Meer informatie over de maatregelen van minister Schippers:

Gerelateerde berichten

Datum   Titel
05-09-2011   KNMG brief aan minister VWS over regionale toetsingscommissies euthanasie 05-09-2011
05-09-2011   Toetsing euthanasie onacceptabel lang
13-08-2011   Artsen steeds langer in de wacht bij toetsing euthanasie
29-05-2009   Reactie KNMG op jaarverslag toetsingscommissies euthanasie

Laatst gewijzigd: 13 april 2012

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd