13 april 2012

KNMG: geen anticonceptie onder dwang

De KNMG is geen voorstander van verplichte anticonceptie voor bijvoorbeeld psychiatrische patiënten, zoals voorgesteld door Pieter van Vollenhoven in het programma Zembla. Wel deelt de KNMG de zorgen over de ernstige gevolgen van kindermishandeling. Verplichte anticonceptie stuit echter op principiële, maar ook op praktische problemen.

In het programma Zembla van vrijdag 13 april houden Pieter van Vollenhoven en andere deskundigen een pleidooi voor verplichte anticonceptie voor bijvoorbeeld verslaafde vrouwen en vrouwen met een psychiatrische aandoening.

De KNMG deelt de zorgen van deze deskundigen over de ernstige gevolgen die kindermishandeling kan hebben. De KNMG zet zich dan ook al jaren in om kindermishandeling te voorkomen, bijvoorbeeld door haar recente geactualiseerde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Ook werkt de KNMG met anderen aan de verbetering van informatie-uitwisseling tussen professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdzorg.

Naar de mening van de KNMG is verplichte anticonceptie in de strijd tegen kindermishandeling echter een stap te ver. Deze maatregel is allereerst in strijd met fundamentele grondrechten, zoals het grondwettelijk vastgelegde recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam.

Bij wilsonbekwame vrouwen biedt de WGBO enige ruimte, maar ook daarmee moet terughoudend worden omgegaan. Verder is het de vraag welke vrouwen in de praktijk in aanmerking zouden moeten komen voor verplichte anticonceptie.

De KNMG vreest voor een hellend vlak, waarbij de grenzen voor wie in aanmerking komt voor verplichte anticonceptie en wie niet, steeds meer verschuiven.

Tot slot is onduidelijk hoe wilsbekwame vrouwen feitelijk gedwongen kunnen worden tot het gebruik van anticonceptie. Daadwerkelijke effectuering van dit voorstel stuit op belangrijke praktische problemen, bijvoorbeeld voor de politie, maar ook voor de artsen die geacht worden hieraan mee te werken.

Zie ook:

Laatst gewijzigd: 22 januari 2015

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (3)

"Het is van orde dat ouders (moeders) die aantoonbaar ernstig gefaald hebben in de opvoeding van hun kind (bv de moeder van het meisje van Nulde) wettelijke dwang wordt opgelegd tot anticonceptie. Dit zijn we aan eventueel latere kinderen van zulke moeders verplicht."

P.Olie, huisarts, Amsterdam - 04-07-2012 16:29

"Ben het geheel eens met het KNMG standpunt. In het andere geval zouden we alle politici wel eens kunnen moeten steriliseren, verslaafd als ze zijn aan de lijm waarmee ze aan hun zetels kleven."

M. Vasbinder, medico familiar y comunitario, 03725 TEULADA ALIC Spain - 17-04-2012 14:34

"Het is gerustellend dat de KNMG niet meegaat in de (politieke) waan van de dag door zich tegen verplichte anticonceptie uit te spreken. Ik werk sinds 1983 inde verslavingszorg, waarvan de laatste 12 jaar als vrijgevestigd verpleegkundige/verslavingstherapeut. Het is uit mijn/onze ervaring in de reguliere verslavingszorg gebleken dat het heel goed mogelijk is om vrouwen te motiveren tot het gebruik van (hormonale) anticonceptie. Dat is waar de hulpverlening zich veel meer op zou moeten richten i.p.v. over te gaan op dwang maatregelen. En inderdaad: Waar ligt de grens, wanneer is iemand "zwaar" verslaafd? "

Gust de Wit De Wit Consultancy, verslavingstherapeut, Amsterdam - 17-04-2012 13:16

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd