24 april 2012

Val kabinet Rutte: onzekerheid voor de zorg

De val van het kabinet Rutte levert ook voor de gezondheidszorg in ons land onzekerheid op. Structurele hervormingen zijn noodzakelijk om ook in de toekomst een toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg te kunnen garanderen. De KNMG neemt het initiatief om samen met veldpartijen en de politiek tot een hervormingsprogramma voor de zorg te komen.

Op 21 april 2012 werd bekend gemaakt dat de onderhandelingen in het Catshuis tussen regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV op niets zijn uitgelopen. Het mislukken van het Catshuisberaad zorgde voor een kabinetscrisis en het einde van het kabinet Rutte.

Stagnatie dreigt

Door de aanstaande verkiezingen en de daaropvolgende formatieperiode kunnen belangrijke hervormingen en bezuinigingen in het slechtste geval tot eind 2012 uitblijven. De stijgende kosten van de gezondheidszorg in Nederland en de toenemende vraag naar zorg – mede door de vergrijzing – vragen om ingrijpende maatregelen met het oog op de toekomst. De noodzakelijke stappen om groeimatiging, integrale bekostiging van zorg en ontwikkelingen zoals E-health mogelijk te maken, dreigen achterwege te blijven als het parlement en het demissionair kabinet het daarover niet eens kunnen worden. Daarom neemt de KNMG het initiatief om samen met veldpartijen en de politiek tot een hervormingsprogramma voor de zorg te komen.

Controversieel verklaren

De KNMG roept de Tweede Kamer op wetsvoorstellen die verstrekkende gevolgen hebben voor de gezondheidszorg, zoals de Wet cliëntenrechten zorg, controversieel te verklaren, zodat de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling het oordeel over deze wetsvoorstellen kan vellen.

Zie ook:

Meer berichten over verkiezingen 2012

Datum   Titel
26-11-2012   De zorg had toch honderdduizenden banen extra nodig?
09-11-2012   Inkomensafhankelijke zorgpremie slecht voor toegankelijkheid en kostenbewustzijn
08-11-2012   Regeerakkoord: zorgparagraaf met inkomenspolitiek koekoeksjong
01-11-2012   Zorgpartijen zoeken constructieve samenwerking met Rutte II
30-10-2012   Akkoord zorg bevat positieve elementen, uitwerking nog onduidelijk
08-10-2012   VVD en PvdA moeten ideologische veren afschudden in belang patiënt
24-09-2012   Zorgpartijen presenteren agenda voor de zorg
20-09-2012   KNMG: Blik op de toekomst!
13-09-2012   Regeerakkoord moet oog hebben voor motivatie van artsen
29-08-2012   Stijgende zorgvraag vereist gemeenschappelijke aanpak voor gezonder Nederland
21-08-2012   Enorme belangstelling voor 'Het Grote Zorgdebat'
29-06-2012   Zorgkosten niet alleen aan de keukentafel bespreken, ook aan de operatietafel, tijdens het ochtendrapport en de stafbespreking
22-05-2012   Agenda voor een gezonder Nederland
01-05-2012   Begrotingsakkoord levert voors en tegens op

Laatst gewijzigd: 13 november 2014

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? (2)

"Geachte heer/mevrouw Wolters,

De structurele noodzakelijke hervormingen voor de toekomst van de gezondheidszorg in Nederland komen stil te liggen vanwege de demissionaire status van het kabinet. Het gaat dan om ingrepen over o.a. de inrichting en financiering van de zorg.

De KNMG heeft al eerder zorgen geuit over het wetsvoorstel voor de patiëntenrechten (Wcz) en vindt het verstandig dat de Tweede Kamer in een nieuwe samenstelling en een volgend kabinet dit complexe juridische voorstel goed bekijkt.

Hopelijk wordt na de verkiezingen snel een nieuw kabinet geformeerd zodat verdere plannen op het terrein van de gezondheidszorg voortvarend worden opgepakt."

KNMG, , Utrecht - 26-04-2012 07:29

"Allereerst maken wij ons zorgen over dreigende stagnatie en vervolgens willen wij middels het controversieel verklaren van bepaalde onderwerpen ervoor zorgen dat die stagnatie wordt gegarandeerd? Het lijkt mij inconsequent om snelle actie te vragen van de politiek, met uitzondering van thema's waarvan men klaarblijkelijk de uitkomst gunstiger verwacht onder een andere coalitie. Een en ander vraagt om verheldering."

F.J. Wolters, Arts, Utrecht - 24-04-2012 16:01

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd