22 mei 2012

Agenda voor een gezonder Nederland

‘Een sterk gezondheidsbeleid moet centraal staan in de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer verkiezingen 2012. De inspanningen om meer gezondheid en maatschappelijke participatie mogelijk te maken moeten steun krijgen’. Deze oproep deed de KNMG op 16 mei aan politieke partijen, samen met GGD Nederland, NPCF, NPHF, SGF, VNG en ZN. 

In de gezamenlijke notitie Agenda voor een gezonder Nederland pleiten de organisaties voor het opnemen van een aantal concrete maatregelen in de verkiezingsprogramma’s. Maatregelen die een impuls geven aan gezondheidwinst en de kosten van de gezondheidszorg op de lange termijn beheersbaar houden. Zoals het wegnemen van de schotten tussen preventieve en curatieve zorg, het belonen van preventie, het ondersteunen van gezonde opvoeding, de efficiency in de samenwerking te vergroten en onnodige zorgvragen te vermijden. 

Goede praktijkvoorbeelden

De organisaties dringen erop aan om werk te maken van een aantal maatregelen die snel effect sorteren. Zij noemen onder andere: zoutconsumptie terugdringen met 25 procent, tabak- en alcoholverkoop alleen toestaan aan personen van 18 jaar of ouder, een minimum sportaanbod op scholen vaststellen, en stoppen-met-roken-programma’s weer opnemen in het basispakket. 

Meer informatie

Zie ook:

  • Dossier preventie

Laatst gewijzigd: 21 september 2012

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd