15 maart 2007

KNMG: autonomie vrouw staat centraal, niet de preventie van abortus

In het Algemeen Dagblad van 12 maart 2007 zijn de resultaten van een enquête gepubliceerd waaruit zou blijken dat huisartsen zullen gaan weigeren om zwangere vrouwen die een abortus willen te wijzen op de mogelijkheid van adoptie. De enquête van het AD suggereert daarmee dat er een dergelijke verplichting zou komen.


In het regeerakkoord van het kabinet Balkenende IV is echter geen sprake van een dergelijke plicht. De KNMG wil dan ook het misverstand uit de wereld helpen dat er een wetsvoorstel zou komen dat artsen zou verplichten om adoptie als alternatief voor abortus onder de aandacht te brengen. Wel wil het kabinet met andere maatregelen komen die gericht zijn op het bieden van alternatieven voor afbreking van de zwangerschap. Wat deze maatregelen concreet inhouden is op dit moment nog onduidelijk.


Volgens de KNMG moet de arts in het gesprek met de zwangere vrouw tot het oordeel komen dat de vrouw een vrijwillig, weloverwogen besluit heeft genomen. De arts moet zich er dus van vergewissen dat de zwangere vrouw goed geïnformeerd is over de gevolgen van haar keuze en over mogelijke alternatieven. Dat kan ook betekenen dat voor een andere optie dan abortus wordt gekozen. Het is echter niet de taak van de arts de zwangere vrouw van haar besluit tot abortus af te brengen. Voor de KNMG moet de autonomie van de vrouw centraal blijven staan in het gesprek, niet de preventie van abortus.


De KNMG is verder van mening dat het in het regeerakkoord aangekondigde onderzoek naar de psychosociale gevolgen van abortus zowel in vraagstelling als methodiek objectief en wetenschappelijk van aard moet zijn. Het onderzoek zou zich derhalve niet alleen moeten richten op de psychosociale gevolgen van abortus, maar op alle beslissingen rond het al of niet afbreken van een zwangerschap, dus ook op adoptie. 

Laatst gewijzigd: 21 september 2011

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd