27 maart 2008

Jeugd- en alcoholmisbuik: what's the limit?

In oktober 2007 organiseerde KNMG-Midden Brabant een avond over jeugd en alcolholgebruik. Hierbij waren artsen uit de ziekenhuizen, huisartsen en GGD artsen aanwezig, ook waren er twee directeuren van middelbare scholen.

De problematiek van alcoholgebruik door de jeugd is complex en komt op verschillende manieren bij hulpverleners terecht; alcohol is erg schadelijk voor de hersenontwikkeling, de norm zou moeten zijn dat je geen alcohol drinkt voor je 16e. En hierna ook met mate, want de hersenen ontwikkelen zich nog volop tot het 23e levensjaar. Met name het 'binge' drinken in het weekend geeft op maandag scholieren die in de bank zitten te slapen. Ook het indrinken voor het werkelijke uitgaan is een ongewenste gewoonte die snel tot dronkenschap leidt.

Het alcoholmisbruik leidt tot vechtpartijen met letsels als gevolg. Ook kunnen jongeren makkelijk in coma raken als gevolg van alcoholvergiftiging. Deze jongeren worden opgevangen op de eerste hulp. Voor de EHBO-arts is het zaak om het bed vrij te krijgen zodat nieuwe patiënten geholpen kunnen worden. Er is geen tijd voor een pittig gesprek. De huisarts krijgt een verslag van de EHBO-arts of spreekt met de ouders als ze zich melden op de praktijk. Er is geen samenhang in aanpak van dit ernstige probleem. Ook ouders hebben nog wel eens de neiging om het alcoholgebruik te bagatelliseren. Er is nood aan duidelijke regels en adviezen naar jongeren toe.

Tijdens de discussie stelden de directeuren als grens: Slapen in de schoolbank kan niet, dan bellen we de ouders! Je roes uitslapen op school wordt niet getolereerd.

Als KNMG-district Midden-Brabant zoeken wij aansluiting met de gemeentepolitiek om dit probleem in een breder kader aan te pakken. In ons eigen district hebben wij collega’s opgeroepen met bijzondere belangstelling voor dit onderwerp om zich aan te melden.
Districten die ook een avond over jeugd en alcohol willen organiseren kunnen voor suggesties mailen naar Els Breedveld, voorzitter district Midden-Brabant, els.breedveld@planet.nl

Laatst gewijzigd: 9 november 2011

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd