23 oktober 2008

Kindermishandeling bestrijden is zaak van alle actoren

In reactie op het recente onderzoeksrapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over onvoldoende signalering van kindermishandeling op Spoedeisende Eerste Hulpen, vindt de KNMG het van groot belang dat alle actoren die een rol kunnen spelen bij de bestrijding van kindermishandeling, hun verantwoordelijkheid nemen.


De KNMG heeft onlangs haar Meldcode Kindermishandeling aangescherpt. Dit om artsen te stimuleren een actievere bijdrage te leveren aan de bestrijding van kindermishandeling. Artsen hebben een grote verantwoordelijkheid, maar ook de organisatorische setting waar zij werkzaam zijn, moet verantwoordelijkheid nemen. Protocollen en Meldcodes ontwikkelen is namelijk slechts een eerste stap. Om de aanpak van kindermishandeling daadwerkelijk te verbeteren is veel meer nodig. Zo moeten kennis en vaardigheden worden vergroot en moet samenwerking en afstemming op de werkvloer tot stand kunnen komen. Het gaat uiteindelijk om een cultuuromslag in alle lagen van de zorg. Er moet dus nog veel werk worden verzet.


De Meldcode verlangt ook dat artsen in staat zijn om kindermishandeling te herkennen en aan te pakken (kennis en vaardigheden). Dit scholingsaspect vindt de KNMG van groot belang. Er moet meer en meer gestructureerde aandacht komen voor kindermishandeling in de opleidingen en bij- en nascholingen van artsen, maar ook op de werkvloer, waar uiteindelijk het echte werk plaatsvindt, is scholing en opleiding uiterst vruchtbaar. Zo heeft de Orde opgeroepen om tijdens de jaarcongressen van de wetenschappelijke verenigingen bijscholingsprogramma's aan te bieden over forensische geneeskunde.


Om de bekendheid met de Meldcode te vergroten, ontwikkelt de KNMG momenteel een E-learning Meldcode, die begin 2009 beschikbaar komt via www.medischcontact.tv. In 2009 zal de KNMG – in samenwerking met haar districten en federatiepartners - ook een serie regioavonden organiseren over de nieuwe Meldcode.


Op Spoedeisende Hulpen en andere werkomgevingen waar professionals slechts kortdurend contact hebben met mogelijke gevallen van kindermishandeling, is een bijzondere aanpak nodig. In dat verband wijst de KNMG graag op de activiteiten van de Augeo Foundation die momenteel een E-learning ontwikkelt voor de Spoedeisende Eerste Hulp en op de goede ervaringen die lijken te worden opgedaan met het protocol van de SEH van het Medisch Centrum Haaglanden. Dit protocol voorziet niet alleen in melding als een kind met letsel dat mogelijk gevolg is van kindermishandeling wordt binnengebracht, maar ook als een ouder zich in ontredderde toestand (door alcohol- of drugsintoxicatie, zelfmoordpoging, of mogelijk huiselijk geweld) op de Eerste Hulp presenteert en niet is voorzien in adequate opvang voor de kinderen. Dit bredere perspectief is ook in de KNMG-Meldcode neergelegd.

Laatst gewijzigd: 5 april 2012

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd