Patiëntenportaal: ervaringen van collega’s

De Tweede Kamer wil dat hulpverleners vanaf 2013 hun patiënten elektronische inzage in hun patiëntendossiers geven. Artsen kunnen zich nu vast oriënteren op ervaringen van collega’s met patiëntenportalen.

Als het aan de Tweede Kamer ligt, moeten hulpverleners (individuele zorgverleners en zorginstellingen) vanaf januari 2013 hun patiënten de mogelijkheid bieden tot elektronische inzage in en afschrift van hun gegevens uit hun elektronische patiëntendossiers. Op 1 februari 2011 nam de Tweede Kamer de motie Omtzigt (27 529, nr. 70) aan. Daarin verzoekt de Kamer de regering om dit recht vast te leggen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Patiëntenportalen

Januari 2013 komt snel dichterbij. Artsen doen er verstandig aan om zich te oriënteren op de mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld genoemd in het rapport Patiëntportalen in Nederland van de NPCF en Nictiz van 16 mei 2011. Inmiddels zijn er al zo’n vijftig leveranciers van dergelijke patiëntportalen.

Kwaliteit en efficiency

Het rapport bevat een overzicht van patiëntportalen die patiënten nu al toegang geven tot eigen medische gegevens en de hulpverleners (huisarts, ziekenhuis, apotheker, e.d.) die hiervan al gebruik maken. Het hebben van een patiëntportaal kan de kwaliteit en efficiency van de zorgverlening verbeteren, zo heeft bijvoorbeeld het Flevoziekenhuis ervaren. Een patiëntenportaal waar mensen hun afspraak konden maken, leidde tot een aanzienlijke daling van het no-show percentage.

Rapport

Hoe en hoeveel gegevens zorgaanbieders aan hun patiënten tonen, wordt toegelicht in het rapport. Ook besteedt het rapport aandacht aan aangeboden extra functionaliteiten, beveiliging, identificatie (zeggen wie je bent), authenticatie (bewijzen dat je bent wie je zegt te zijn) en de concurrentiepositie van ICT-aanbieders. De uitkomsten van deze rapportage leveren ook een bijdrage aan de (inter)nationale kennisdeling over de stand van zaken en ontwikkelingen in Nederland op het gebied van e-Health.

Zie ook:

Gerelateerde berichten

Datum   Titel
20-11-2015   Mag een arts patiëntgegevens uitwisselen via WhatsApp?
08-10-2015   Artsen steeds positiever over eHealth
08-10-2015   Dokter in 2020
15-07-2015   eHealth en Informed Consent
24-06-2015   KNMG maakt richtlijn voor omgaan met medische apps

Laatst gewijzigd: 6 augustus 2012

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd