Kennisgeving ontwerpbesluit verslavingsgeneeskunde

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is voornemens de verslavingsgeneeskunde aan te wijzen als profiel en heeft daartoe een ontwerpbesluit voor advies voorgelegd aan diverse organisaties.

Andere belanghebbenden kunnen hun zienswijze over dit ontwerpbesluit verslavingsgeneeskunde schriftelijk kenbaar maken, binnen vier weken na publicatie van deze kennisgeving (op 24 februari 2012) in Medisch Contact.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de secretaris CGS, mw. mr. V.J. Schelfhout-van Deventer.

Voor vragen kunt u zich wenden tot mw. mr. V.J. Schelfhout-van Deventer, cgs@fed.knmg.nl of 030-28 23 281.

Zie ook:

Laatst gewijzigd: 29 oktober 2012

Heeft u geen login en wilt u toch reageren op dit bericht?
Stuur dan een e-mail met uw reactie naar communicatie@fed.knmg.nl


Meer O&R nieuws >

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd