Verslavingsgeneeskunde krijgt erkende status

Een nieuw profiel aan het firmament

Alcohol, drugs en gokken, maar ook internetten, gamen en seks: de verslavingsgeneeskunde vraagt steeds meer specifieke kennis voor een adequate diagnose en behandeling. Reden voor de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) om een officieel profiel aan te vragen voor verslavingsartsen en voor het College Geneeskundige Specialismen (CGS)* om dat te erkennen.

Jongeren gebruiken steeds meer en vroeger alcohol en drugs. Wetenschappers maken zich zorgen over het Nederlandse rookbeleid. Pornoverslaving groeit door internet. Zomaar wat nieuwskoppen van de afgelopen weken, van zorgelijke thema’s die allemaal onder de expertise van de verslavingsarts vallen.

“Overmatig middelengebruik neemt enorm toe in de maatschappij”, vertelt CGS-lid Bas Schreuder, psychiater in de geestelijke gezondheidszorg. “Vooral onder jongeren is het risico hoog. Verslaving kent niet alleen allerlei vormen, maar kan ook als comorbiditeit optreden of een in stand houdende of uitlokkende rol spelen bij sommige psychiatrische ziektes.

Daarom heeft het gloednieuwe KNMG-profiel betrekking op alle stoornissen en ziekten die ontstaan door overmatig middelengebruik. De verslavingsgeneeskunde voorziet in een maatschappelijke behoefte en dat is één van de belangrijkste redenen voor het CGS om een vakgebied te erkennen.”

Opleidingsplan als basis

Door de almaar toenemende relevantie en stijgende omvang van het vakgebied deed de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN), via de sectie Verslavingspsychiatrie van de NVvP, een aanvraag bij het College Geneeskundige Specialismen (CGS) om verslavingsgeneeskunde te erkennen als KNMG-profiel. Daarop benoemde het CGS een werkgroep, waarvan Schreuder voorzitter is. “Onze adviesgroep, met onder meer een sociaal geneeskundige en een huisarts, had de taak om te beoordelen of de opleiding voldoet aan de juiste eisen om het vakgebied in aanmerking te laten komen voor een erkend profiel.” 

Het opleidingsplan vormde een belangrijk vertrekpunt op weg naar de officiële erkenning. Zo bekeek de adviesgroep op basis van dit plan of het vakgebied uniek genoeg is voor een aparte status. “Na onderzoek konden we concluderen dat dit het geval is”, vertelt Schreuder. “De verslavingsarts werkt in het psychiatrische, maar ook in het sociaalgeneeskundige veld en zijn vak raakt meerdere specialismen. Daarnaast vergt het vak specifieke kennis van middelen en vormen van verslaving, gedrag en neurobiologie en de vaardigheid om al vroeg symptomen te herkennen.”

Flinke kwaliteitsimpuls

Op aanwijzingen van de adviesgroep is het opleidingsplan aangescherpt om aan alle inhoudelijke kwaliteitseisen en procedurele voorwaarden te voldoen. Schreuder: “De aanvraag voor de erkenning is een enorme push om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren. In de opleiding is nu zowel aandacht voor het vergaren van medische kennis als van neurobiologie, genetica en gedrag. Genetische factoren spelen een rol bij verslaving, maar de omgevingsfactoren zijn bepalend voor hoe sterk die aanleg tot uiting komt. Bovendien geldt: hoe eerder, hoe beter.

Vroeg symptomen kunnen duiden – bijvoorbeeld bij een alcoholverslaving die is te verbloemen door het sociale verkeer – is belangrijk om erger te voorkomen en risico’s te beperken.”Daarom is het opdoen van een stevige dosis praktijkervaring een vereiste van de opleiding, vertelt Schreuder. “Om de factoren te bepalen voor prognose en behandeling, moet de verslavingsarts gedragspatronen onderkennen en in diverse settings werken om ervaring op te doen.”

De erkenning van het profiel is niet alleen een verbetering van de herkenbaarheid van de verslavingsgeneeskunde, maar vooral een flinke kwaliteitsimpuls voor de opleiding én de opgeleide, vindt Bas Schreuder. “Vanuit het CGS is ons doel om de kwaliteit van het medische vak hoog te houden. Deze erkenning tot KNMG-profiel is dan ook een kwaliteitsgarantie voor de kennis en expertise van de verslavingsarts.”


Zie ook:


* Het CGS is het orgaan ingesteld door de KNMG dat verantwoordelijk is voor het vastleggen van de curricula van de specialistische opleidingen en het stellen van randvoorwaarden waaronder de opleiding door opleiders en opleidingsinrichtingen kunnen worden verzorgd.

Laatst gewijzigd: 29 oktober 2012

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Heeft u geen login en wilt u toch reageren op dit bericht?
Stuur dan een e-mail met uw reactie naar communicatie@fed.knmg.nl


Meer O&R nieuws >

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd