Succesvolle beleidsdagen Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten

In maart en april 2012 vonden de beleidsdagen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) in oprichting (i.o.) plaats. Tijdens deze succesvolle bijeenkomsten zijn onder andere de eerste afspraken gemaakt over de nadere invulling van deze nieuwe bestuurlijke organisatie. Per 1 januari 2013 gaan de huidige drie registratiecommissies op in één RGS.

Beleidsdagen

Een ruime vertegenwoordiging van de leden van de RGS i.o. was aanwezig tijdens de twee beleidsdagen. Deze beleidsdagen waren, na de kick-off, de eerste formele bijeenkomsten van de RGS i.o. Het doel van deze beleidsdagen was om kennis te maken, van gedachten te wisselen over de vorm en de inhoud van de RGS i.o. en de eerste stappen te zetten naar een gedegen bestuurlijke organisatie.

Het enthousiasme en slagvaardigheid werd gesproken over de voorliggende vraagstukken die van belang zijn voor de inrichting van de RGS. Zo hebben de leden gekozen voor het instellen van subcommissies, die specifieke beleidsterreinen voorbereiden. Bovendien zijn afspraken gemaakt over de vergaderstructuur.

Plenaire vergaderingen

Tot het einde van dit jaar zal de RGS i.o maandelijks vergaderen. In deze plenaire vergaderingen worden de organisatiestructuur en bestuursvorm verder uitgewerkt en vorm gegeven. Daarnaast zal de RGS i.o regelgeving moeten vaststellen, zoals een reglement van orde, een klachtenregeling, een governancecode en een privacyreglement. Deze regelgeving is nodig om voor 1 januari 2013 de inrichting van dit nieuwe bestuursorgaan te formaliseren.

De werkzaamheden van de huidige commissies, de HVRC, MSRC en SGRC, blijven in 2012 onveranderd, zij zullen alle lopende zaken in 2012 gewoon afhandelen. Vanaf 1 januari 2013 zal de RGS alle werkzaamheden overnemen.

Zie ook:

  • www.knmg.nl/rgs

Gerelateerde berichten:

Datum   Titel
23-11-2015 Naheffing btw-afdracht leidt tot tijdelijke tariefsverhoging RGS
12-11-2015 Locatiebijeenkomsten MijnRGS bij het Radboudumc en UMC Utrecht
25-08-2015 Met verticaal en horizontaal visiteren valt winst te behalen
31-07-2015 Overgangsregeling herregistratie-eisen Sportartsen
24-07-2015 Aanpassing overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODB) voor sociaal geneeskundigen
03-07-2015 Per 1 juli profielartsen volledig stemrecht in RGS
28-05-2015 Jaarverslag 2014 RGS online
12-05-2015 Jaarplan 2015 RGS online
06-05-2015 Toelichting op systematiek visitatieprogramma voor huisartsen gereed
22-04-2015 De huisartsopleider en praktijkaccreditatie

Laatst gewijzigd: 21 mei 2012

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Heeft u geen login en wilt u toch reageren op dit bericht?
Stuur dan een e-mail met uw reactie naar communicatie@fed.knmg.nl


Meer O&R nieuws >

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd