2 mei 2012

Succesvolle beleidsdagen Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten

In maart en april 2012 vonden de beleidsdagen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) in oprichting (i.o.) plaats. Tijdens deze succesvolle bijeenkomsten zijn onder andere de eerste afspraken gemaakt over de nadere invulling van deze nieuwe bestuurlijke organisatie. Per 1 januari 2013 gaan de huidige drie registratiecommissies op in één RGS.

Beleidsdagen

Een ruime vertegenwoordiging van de leden van de RGS i.o. was aanwezig tijdens de twee beleidsdagen. Deze beleidsdagen waren, na de kick-off, de eerste formele bijeenkomsten van de RGS i.o. Het doel van deze beleidsdagen was om kennis te maken, van gedachten te wisselen over de vorm en de inhoud van de RGS i.o. en de eerste stappen te zetten naar een gedegen bestuurlijke organisatie.

Het enthousiasme en slagvaardigheid werd gesproken over de voorliggende vraagstukken die van belang zijn voor de inrichting van de RGS. Zo hebben de leden gekozen voor het instellen van subcommissies, die specifieke beleidsterreinen voorbereiden. Bovendien zijn afspraken gemaakt over de vergaderstructuur.

Plenaire vergaderingen

Tot het einde van dit jaar zal de RGS i.o maandelijks vergaderen. In deze plenaire vergaderingen worden de organisatiestructuur en bestuursvorm verder uitgewerkt en vorm gegeven. Daarnaast zal de RGS i.o regelgeving moeten vaststellen, zoals een reglement van orde, een klachtenregeling, een governancecode en een privacyreglement. Deze regelgeving is nodig om voor 1 januari 2013 de inrichting van dit nieuwe bestuursorgaan te formaliseren.

De werkzaamheden van de huidige commissies, de HVRC, MSRC en SGRC, blijven in 2012 onveranderd, zij zullen alle lopende zaken in 2012 gewoon afhandelen. Vanaf 1 januari 2013 zal de RGS alle werkzaamheden overnemen.

Zie ook:

  • www.knmg.nl/rgs

Gerelateerde berichten:

Datum   Titel
20-05-2016 Verbeteringen MijnRGS (april, mei 2016)
04-05-2016 Invitational conference "Implementatie vernieuwde herregistratie": de weg naar een leven lang leren
11-03-2016 Jaarverslag 2015 RGS en jaarplan 2016 RGS online
05-02-2016 Erkenning specialistendiploma’s buitenland: aanvullende eisen
27-01-2016 MijnRGS Nieuwsbrief januari 2016
27-01-2016 MijnRGS: toelichting op locatie een interview met Jacqueline Jaspers (AMC) en Wilco Doeser (RGS)
14-01-2016 Vertrouwelijkheid RGS-rapporten
16-12-2015 Inschrijven scholingsprogramma donorgeneeskunde
27-11-2015 MijnRGS Nieuwsbrief november 2015
23-11-2015 Naheffing btw-afdracht leidt tot tijdelijke tariefsverhoging RGS

Laatst gewijzigd: 21 mei 2012

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Heeft u geen login en wilt u toch reageren op dit bericht?
Stuur dan een e-mail met uw reactie naar communicatie@fed.knmg.nl


Meer O&R nieuws >

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd