Het CGS stelt zich voor

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is compleet: onlangs zijn alle leden benoemd door het Federatiebestuur van de KNMG.

Het CGS neemt de taken over van de drie colleges; het Centraal College Medische Specialismen (CCMS), het College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten (CHVG) en het College voor Sociale Geneeskunde (CSG).

DR. M.B.M. SOETHOUT, Arts maatschappij en gezondheid, VUmc PROF. DR. F. SCHEELE, Gynaecoloog, St. Lucas Andreasziekenhuis PROF. DR. B.J.N. SCHREUDER, Psychiater, Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Centraal MW. DRS. I.M.E. DESAR, Aios interne geneeskunde MW. MR. V.J. SCHELFHOUT-VAN DEVENTER, secretaris CGS PROF. DR. J.J.L. VAN DER KLINK (vice-voorzitter),Bedrijfsarts Disciplinegroep Gezondheidswetenschappen, UMC Groningen DRS. S.O. Ypma. Huisarts te Oudewater Het CGS stelt zich voor PROF. DR. R.J. STOLKER (voorzitter), Anesthesioloog, Erasmus MC DR. G.A. VAN ESSEN (vice-voorzitter), Huisarts, Amersfoort DRS. T.J.E.M. BAKKER, Specialist ouderengeneeskunde, Bestuurder behandeling & zorg Argos Zorggroep DRS. G. DE BEY, Lid raad van bestuur Alysis zorggroep DRS. FR.C.A. JASPERS, Lid Raad van Bestuur, UMC Groningen DRS. N.G. HILLERSTRÖM,
Specialist ouderengeneeskunde, Zorggroep Apeldoorn MW. PROF. DR. E.W.M.T. TER BRAAK, Internist, UMC Utrecht

Foto's: Remke Spijkers

Naar de ledenlijst CGS >

Aanleiding

De integratie van de drie colleges vloeit voort uit de samenwerking die de afgelopen jaren al was ontstaan bij de modernisering van de opleidingen en de erkenning van nieuwe vakgebieden. De wens om slagvaardiger en efficiënter te kunnen handelen heeft bij de samenvoeging een rol gespeeld. De taken van het nieuwe College blijven onveranderd: het CGS stelt de regels vast voor de opleiding en (her)registratie van specialisten en profielartsen. De huidige regels, vastgesteld door het CCMS, het CHVG en het CSG, blijven vooralsnog van kracht.

Samenstelling

Het CGS bestaat uit dertien leden, allen deskundig op het gebied van de opleiding en de registratie van specialismen en profielen. De leden zijn aangedragen door beroepsverenigingen van specialisten en diverse brancheorganisaties en vertegenwoordigen de hele beroepsgroep. Het presidium van het CGS wordt gevormd door prof. dr. R.J. Stolker (voorzitter), dr. G.A. van Essen (vice-voorzitter) en prof. dr. J.L.L. van der Klink (vice-voorzitter).

Contact met CGS

De leden van het CGS nodigen belanghebbenden van harte uit om zelf thema’s op de agenda van het College te zetten. Het CGS is bereikbaar via cgs@fed.knmg.nl.

Naar de ledenlijst CGS >
Meer informatie over het CGS >

Laatst gewijzigd: 10 december 2010

Heeft u geen login en wilt u toch reageren op dit bericht?
Stuur dan een e-mail met uw reactie naar communicatie@fed.knmg.nl


Meer O&R nieuws >

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd