College Geneeskundige Specialismen (CGS)

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. In het CGS zitten artsen en bestuurders, voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties.


Actuele thema's

Contact

Bezoekadres
KNMG - CGS
Mercatorlaan 1200
3528 BL
Utrecht
Postadres
KNMG - CGS
Postbus 20065
3502 LB
Utrecht

Het CGS is bereikbaar via cgs@fed.knmg.nl en 030 - 28 23 281.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd